Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Kurz celoživotního vzdělávání - TEPLÁRENSTVÍ A JEHO TECHNOLOGIE 2012

Brno - 18.9. - 19.9. 2012

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Chladicí oběhy, trigenerace, dálkové chlazení

  Doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • Energetická legislativa

  Ing. Ladislav Havel, MPO ČR
 • Energetické využití odpadů v zásobování teplem

  Doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) a její přínosy při snižování spotřeby fosilních paliv a zmenšování produkce CO2

  Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc.
 • Obnovitelné zdroje energie (OZE) v zásobování teplem

  Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 • Teplárenství a tepelné stroje v kogeneraci

  Doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
 • Výměníky a rozvody tepla

  Doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e