Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM - Teplárenské dny 2012

Praha - 24.4. - 26.4. 2012

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Sekce 1 - Armatury pro parní soustavy

  Ivo Tkáč, KOMO mark s.r.o., Ostrava
 • Sekce 1 - HESCOnet - výpočtový program pro navrhování, sledování a simulaci provozu tepelných soustav

  Jan Kazda, SYSTHERM s.r.o., Plzeň
 • Sekce 1 - Jak zajistit dlouhodobou životnost a funkčnost průmyslových armatur v teplárenství a energetice

  Miloš Beck, TRIVAL, s.r.o., Praha
 • Sekce 1 - Stanovení potřeby teplé vody dle nové ČSN EN

  Jakub Vrána, VUT Brno - Ústav TZB stavební fakulty
 • Sekce 1 - Vlastnosti expanzních zařízení a odlučovačů vzduchu

  Vladimír Vaněk, Reflex CZ, s.r.o., Praha
 • Sekce 1 - Výběr izolační třídy u předizolovaných trubek

  Vladimír Valenta, Říčany
 • Sekce 1 - Využívání výpočtového programu pro dimenzování trubkových a deskových výměníků tepla

  Jan Onderek, Secespol – CZ, s.r.o., Praha
 • Sekce 2 - Financování projektů v teplárenství

  Vladimír Kubeček, Česká spořitelna, a.s., Praha
 • Sekce 2 - Koncepce podpory kombinované výroby elektřiny a tepla ve Spolkové republice Německo

  Stephan Orita, AGFW, Německo
 • Sekce 2 - Možnosti využití přechodného období pro centrální zdroje tepla do 200 MW příkonu (Směrnice 2010/75/EU) – výsledky studie

  Jan Vondráš, Invicta Bohemica, s.r.o., Praha
 • Sekce 2 - Novela stavebního zákona a energetické stavby

  Martina Tužinská, Advokátní kancelář Mgr. Vítězslava Dohnala, Jílové u Prahy
 • Sekce 2 - Nový zákon o ochraně ovzduší

  Kurt Dědič, Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha
 • Sekce 2 - Podpora obnovitelných zdrojů v legislativě

  Pavel Gebauer, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
 • Sekce 2 - Představení úspěšných projektů realizovaných v minulém roce v systémech dálkového vytápění a chlazení

  Pavel Kaufmann, Teplárenské sdružení ČR
 • Sekce 2 - Promyšlené teplárenství z Finska

  Matti Lilja, obchodní rada Finské republiky v České republice
 • Sekce 2 - Rozvoj pražské teplárenské soustavy

  Tomáš Sluka, Pražská teplárenská, a.s., Praha
 • Sekce 2 - Současná situace a budoucnost teplárenství v České republice

  Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR
 • Sekce 2 - Teplárenství jako významná součást Státní energetické koncepce

  František Pazdera, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
 • Sekce 2 - Vliv Směrnice 2010/75/EU na vývoj teplárenství v ČR

  Tomáš Jícha, Euroenergy spol s r.o., Praha
 • Sekce 3 - Absorpční tepelná čerpadla

  Radek Begeni, SOKRA, s.r.o.
 • Sekce 3 - Aplikace souběžného odsíření jako 3. stupeň intenzifikované aditivní metody odsíření

  Petr Julínek, Kamil Šíma, TENZA, a.s., Brno
 • Sekce 3 - Deskové výměníky tepla pro parní aplikace

  Michal Ekrt, Alfa Laval spol. s r.o., Praha
 • Sekce 3 - Kompenzace potrubních systémů, tlumiče rázů a regulační armatury

  Jindřich Koubek, Regulátory a kompenzátory spol. s r.o., Praha
 • Sekce 3 - Membránové procesy v energetice

  Jaromír Marek, Membrain s.r.o., Stráž pod Ralskem
 • Sekce 3 - Možnosti a přínos využití elektrokotlů v teplárenské soustavě

  Jaroslav Gabriel, Auxilien, a.s., Praha
 • Sekce 3 - Možnosti snižování tepelných ztrát v potrubních rozvodech

  Pavel Sláma, FinTherm Praha - KWH Pipe a.s., Praha
 • Sekce 3 - Nové konstrukce regulačních ventilů pro teplárenství

  Jan Vambersky, Danfoss s.r.o., Praha
 • Sekce 3 - Vliv měření teploty na měření tepla a chyby montáže snímačů teploty

  Václav Edr, TPM Znalecká kancelář, s.r.o., Benešov
 • Sekce 3 - Využití biomasových kogeneračních zdrojů v teplárenství

  Olli Taimisto, MW Power Oy, Finsko
 • Sekce 3 - Využití tepelné energie odpadních vod v teplárenství a v přípravě teplé vody

  Vladimír Křenek, Západočeská univerzita v Plzni
 • Sekce 4 - Chytré sítě, příležitost pro teplárenství

  Ondřej Mamula, ČEZ, a.s.,Praha
 • Sekce 4 - Ekonomický dopad splnění emisních limitů dle Směrnice 2010/75/EU na menší výrobce tepla

  Ondřej Vojáček, E-academia.eu, s.r.o., Praha
 • Sekce 4 - Energetické daně – novela Směrnice EU

  Vítězslav Píša, Ministerstvo financí ČR
 • Sekce 4 - Implementace Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov

  Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce 4 - Modelování návratnosti investic v teplárenství a volba optimálního rozvojového plánu na základě ekonomických kritérií

  Hanuš Beran, TAURES, a.s., Praha
 • Sekce 4 - Predikční mechanismus pro plánování provozu teplárenských soustav

  Jaroslav Šípal, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
 • Sekce 4 - Studie náhrady hnědého uhlí zemním plynem v sektoru teplárenství

  Vlastimil Dvořák, RWE Plynoprojekt, s.r.o., Praha
 • Sekce 4 - Systém rozdělování emisních povolenek

  Jan Tůma, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Sekce 4 - Využití dálkového průzkumu země v teplárenství

  Michal Sýkora, GEODIS BRNO, spol. s r.o., Brno
 • Sekce 4 - Využití přenosných terminálů pro odečty a zpracování dat z měřidel tepla

  Hana Štiková, EG-Expert, s.r.o., Trutnov

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e