Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Kurz celoživotního vzdělávání - TEPLÁRENSTVÍ A JEHO TECHNOLOGIE

Brno - 14.9. - 15.9. 2011

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Energetické využití odpadů v zásobování teplem

  Doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.
 • Chladicí oběhy, trigenerace, dálkové chlazení

  Doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • Energetická legislativa

  Ing. Jan Pokorný, MPO ČR
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a její přínosy při snižování spotřeby fosilních paliv a zmenšování produkce CO2

  Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc.
 • Obnovitelné zdroje energie v zásobování teplem

  Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 • Teplárenství a tepelné stroje v kogeneraci

  Doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
 • Výměníky tepla

  Doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e