Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM - Teplárenské dny 2011

Ostrava - 19.4. - 21.4. 2011

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Sekce 1 - Bezdrátová regulace jednotlivých otopných těles

  Michal Bassy, Siemens, s.r.o. Praha
 • Sekce 1 - Měření emisí z kotlů

  Karel Borovec, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
 • Sekce 1 - Pohled na provádění a zkušenosti z provozu předizolovaných rozvodů tepla

  Jan Hladík, MTH Kolín, spol. s r. o.
 • Sekce 1 - Pojmy v topenářství

  Vladimír Valenta, Říčany
 • Sekce 1 - Příprava, distribuce a řízená desinfekce teplé vody

  Zdeněk Pospíchal, QZP s.r.o.
 • Sekce 1 - Řízení čerpadel sekundárních sítí s DPS

  Jiří Tichý, Dalkia Česká republika, a.s.
 • Sekce 1 - Zvláštnosti provozu domovních předávacích stanic

  Josef Morys, Teplo Zlín, a.s.
 • Sekce 2 - Biomasa v energetice – podpora udržitelného rozvoje nebo další průšvih?

  Josef Karafiát, ORTEP s.r.o.
 • Sekce 2 - Důsledky neuvolnění limitů hnědého uhlí na další vývoj teplárenství v ČR - kritický scénář

  Jan Vondráš, Invicta BOHEMICA, s.r.o.
 • Sekce 2 - Možnosti středních teplárenských zdrojů na splnění nových emisních limitů

  Aleš Seitz, Teplárna Strakonice, a.s.
 • Sekce 2 - Novely energetické legislativy – energetický zákon a zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie

  Roman Portužák, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce 2 - Obchodování a zajištění na energetických trzích - emisní povolenky, elektřina, uhlí

  Jakub Židoň, Česká spořitelna, a.s.
 • Sekce 2 - Podmínky a možnosti energetického využití odpadů ve Švýcarsku

  Michael Hügi, Spolkový úřad pro životní prostředí, Švýcarsko
 • Sekce 2 - Pohled na budoucí vývoj instalovaného výkonu výroben energie a na faktory určující jejich životnost

  Ladislav Pelcl, Josef Štveráček; VUPEK-ECONOMY, s.r.o.
 • Sekce 2 - Povolenky – podmínky třetího obchodovacího období

  Ondřej Boreš, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Sekce 2 - Představení úspěšných projektů realizovaných v minulém roce v systémech dálkového vytápění a chlazení

  Mgr. Pavel Kaufmann, Teplárenské sdružení České republiky
 • Sekce 2 - Teplárenství v Polsku

  Jacek Szymczak, Polská hospodářská komora, Polsko
 • Sekce 3 - Deskový parní výměník

  Michal Ekrt, Alfa Laval spol. s r.o.
 • Sekce 3 - Financování nových zdrojů a rekonstrukcí v teplárenství - Případová studie: ORC cyklus - Žatecká teplárenská, a.s.

  Vladimír Kubeček, Česká spořitelna, a.s.; Alena Hlávková, Žatecká teplárenská, a.s.
 • Sekce 3 - Mikrobiologická sanace okruhů teplé vody

  Jan Bendl, Eco-Aqua-Servis, s.r.o.
 • Sekce 3 - Předávací stanice RED FRAME a komponenty pro CZT

  Jan Vamberský, DANFOSS, s.r.o.
 • Sekce 3 - Předávací stanice – návrh s ohledem na provozní náklady

  Tomáš Daníček, SYSTHERM s.r.o.
 • Sekce 3 - Provozování okruhů teplé vody

  Milan Trojan, Pražská teplárenská a.s.
 • Sekce 3 - Teplárenství a jaderná energetika

  Vladimír Křenek, Západočeská univerzita v Plzni
 • Sekce 3 - Teplotní rozdíl při dodávkách tepla v topné vodě a jeho vliv na funkci měřidla tepla

  Václav Edr, TPM znalecká kancelář, s.r.o.
 • Sekce 3 - Zkvalitnění montáže předizolovaného potrub - nebo-li, jak předcházet nekvalitní montáži – prodloužení životnosti

  Pavel Sláma, FinTherm Praha - KWH Pipe, a.s.
 • Sekce 4 - Integrace systému pro bilancování distribučních sítí s fakturací tepla

  Petr Šnyta, EG-Expert, s.r.o.
 • Sekce 4 - Kontrolní pravidla v IS pro teplárenství

  Vojtěch Kvapil, PC Help, a.s.
 • Sekce 4 - Modul Média v IS K2

  Jan Mrázek, TEREA Cheb s.r.o.
 • Sekce 4 - Návrh tloušťky izolace dle vyhlášky 193/2007 Sb., výpočet ekonomické tloušťky programem IsoCal

  Vít Koverdynský, Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
 • Sekce 4 - Nové řešení v IT systémech v teplárenství

  Josef Szuśik, KELVIN IT oddělení Kelvin Sp. z o. o., Bielsko-Biała, Polsko
 • Sekce 4 - Smart Metering v multiutilitách

  Petr Zápařka, NESS Technologies
 • Sekce 4 - Využití termografie a dat dálkového průzkumu Země v informačních systémech

  Marcel Janoš, ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o.
 • Sekce 4 - Zkušenosti z implementace systému pro plánování a optimalizaci kombinované výroby elektřiny a tepla

  Bohumil Jirgl, NESS Technologies

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e