Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Odborný seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2011

Pardubice - 2.11. 2010

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Aktuální možnosti dotací z OPŽP - prioritní osa 2 - ovzduší; - prioritní osa 5 - IPPC a BAT

  RNDr. Linda Vonásková, Ing. Šárka Peřinová; MŽP ČR
 • Možnosti finanční podpory z OPŽP v odvětví teplárenství Prioritní osa 2 „Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí“

  RNDr. Linda Vonásková, MŽP ČR
 • Možnosti finanční podpory z OPŽP v odvětví teplárenství Prioritní osa 5 „Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik“

  Ing. Šárka Peřinová, MŽP ČR
 • Novela energetického zákona v teplárenství

  Ing. Tomáš Klíma, MPO ČR
 • Novely a návrhy vyhlášek ERÚ v teplárenství

  Ing. Lucie Šulerová, ERÚ, Jihlava
 • Novely vyhlášek k energetickému zákonu týkající se teplárenství

  Ing. Jan Pokorný, MPO ČR
 • Regulace cen elektřiny z kombinované výroby, obnovitelných a druhotných zdrojů v roce 2011

  Ing. Martin Koďousek, Ph.D., ERÚ, Praha
 • Regulace cen plynu v roce 2011 a úprava legislativy v plynárenství pro rok 2011

  Ing. Sylva Hondlová, ERÚ, Jihlava
 • Regulace cen tepla v roce 2011

  Ing. Stanislav Večeřa, ERÚ, Jihlava

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e