Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Kurz celoživotního vzdělávání - TEPLÁRENSTVÍ A JEHO TECHNOLOGIE

Brno - 21.9. - 22.9. 2010

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Chladicí oběhy, trigenerace, dálkové chlazení

  Doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • Energetické využití odpadů v zásobování teplem

  Doc. Ing.Zdeněk Skála, CSc.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a její přínosy při snižování spotřeby fosilních paliv a zmenšování produkce CO2

  Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc.
 • Možnosti využití solární energie pro zásobování teplem

  Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Československá společnost pro solární energii
 • Novely energetické legislativy

  Ing. Jan Pokorný, MPO ČR
 • Obnovitelné zdroje energie (OZE) v zásobování teplem

  Ing. Marek Baláš, Ph.D.
 • Teplárenství a tepelné stroje v kogeneraci

  Doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e