Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM - Teplárenské dny 2010

Plzeň - 27.4. - 29.4. 2010

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Sekce 1 - Nové výpočetní programy pro topenáře

  Zdeněk Ryšavý, Protech, s.r.o., Nový Bor
 • Sekce 1 - Platné zákony a vyhlášky pro tepelné soustavy

  František Plecháč, Plzeň
 • Sekce 1 - Stanovení topných křivek pro tepelné soustavy s regulací průtoku

  Vladimír Valenta, Říčany
 • Sekce 1 - SYMPATIK AquaStorage je pro více zdrojů energií

  Jan Kazda, Systherm s.r.o., Plzeň
 • Sekce 1 - Vliv parametrů teplonosné látky na volbu regulačního uzlu soustav vytápění velkoprostorových objektů

  Ondřej Hojer, ČVUT FSI, Praha
 • Sekce 1 - Zařízení pro snížení spotřeby teplé vody

  Michal Pytlíček, AZP Brno s.r.o., Brno
 • Sekce 1 - Zpětné získávání tepla deskovými a rotačními výměníky

  Petr Bohuslav, Hoval CZ s.r.o., Plzeň
 • Sekce 2 - Hlavní problémy teplárenství z pohledu regulace cen

  Josef Fiřt, Energetický regulační úřad
 • Sekce 2 - Výstavba a uvedení do provozu nového „zeleného“ bloku v Plzeňské teplárenské, a.s.

  Jiří Holoubek, Plzeňská teplárenská, a.s.
 • Sekce 2 - Aktivity Euroheat & Power v oblasti legislativy EU

  Sinead Boyle, Euroheat & Power, Brusel
 • Sekce 2 - Dálkové chlazení jako produkt pro letní období v sítích CZT - návrh, realizace a provoz

  Radek Begeni, SOKRA, s.r.o., Čestlice
 • Sekce 2 - Hodnocení efektivnosti využívání biomasy v energetických zdrojích

  Josef Karafiát, ORTEP s.r.o., Praha
 • Sekce 2 - Kritický scénář vývoje teplárenství při neuvolnění limitů těžby hnědého uhlí

  Jan Vondráš, Invicta BOHEMICA, s.r.o., Praha
 • Sekce 2 - Legislativní opatření k nouzovému zásobování větších sídlištních celků

  Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o., Praha
 • Sekce 2 - Novely energetické legislativy

  Jan Pokorný, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
 • Sekce 2 - Projekt „SDH take-off“ – využití solární energie pro soustavy zásobování teplem

  Thomas Schmidt, SOLITES, Steinbeis VÚ pro solární a udržitelné tepelné systémy, SRN
 • Sekce 2 - Teplárenství jako významná součást energetiky ČR a jeho podpora ze strany státu v návrhu aktualizace Státní energetické koncepce

  Pavel Šolc, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
 • Sekce 3 - Efektivní řešení při výstavbě a rekonstrukcích menších sítí a sekundárních rozvodů topení a teplé vody

  Christian Engel, Thermaflex-Flexalen GmbH - Rakousko; Alena Hecová, Bamei s.r.o., Praha
 • Sekce 3 - Instalace a zapojení solárních systémů do CZT

  Tomáš Daníček, SYSTHERM s.r.o., Plzeň
 • Sekce 3 - Nepodceňujme vzorec: biomasa + uhlí = zvýšené nebezpečí výbuchu

  Josef Štůrala, RSBP spol. s r.o, Ostrava
 • Sekce 3 - Nové technologie umožňující spalování dosud nevyužívané biomasy

  Čeněk Vašák, Step Trutnov a.s.
 • Sekce 3 - Ochrana životního prostředí a teplárenství

  Josef Vlach, Praha
 • Sekce 3 - Skutečné ztráty tepla v cirkulační smyčce rozvodu teplé vody

  Václav Edr, TPM znalecká kancelář, s.r.o., Benešov
 • Sekce 3 - Snižování emisí energetických kotlů dokonalejším řízení spalování

  Jaroslav Rubek, Luděk Hanzal, Martin Lepold; I&C Energo a.s., Třebíč
 • Sekce 3 - Spalovny komunálních odpadů - významný obnovitelný zdroj tepelné energie

  Vladimír Křenek, Západočeská univerzita v Plzni
 • Sekce 3 - Uhlíková stopa v energetice – její zjišťování a srovnání jednotlivých zdrojů energie

  Julius Chaloupka, PROLiGNIS Energie Consulting GmbH & Co.KG, Ingolstadt, SRN
 • Sekce 3 - Výroba tepelné energie a její dodávka ze SCZT je technologicky náročná služba

  Ladislav Černý, Praha
 • Sekce 3 - Využití vybraných vedlejších energetických produktů pro výrobu umělého kameniva

  Václav Vachuška, EKOGEN, o.s.; Strakonice
 • Sekce 3 - Životnost výroben energie na tuhá paliva

  Ladislav Pelcl, VUPEK – Economy, s.r.o., Praha
 • Sekce 4 - Aplikace nové techniky pro měření tepla

  Petr Ptáček, Jiří Suchý; Landis+Gyr s.r.o., Praha
 • Sekce 4 - Inteligentní systém řízení energetického systému městské aglomerace

  Petr Neuman, NEUREG sdružení, Praha
 • Sekce 4 - Možnosti využití simulačních a predikčních modelů k optimalizaci řízení dodávky tepla

  Jan Havelka, ORTEP s.r.o., Praha
 • Sekce 4 - Nové trendy průmyslové automatizace v teplárenství

  Luboš Černohous, Zdeněk Šedivý; ZAT a.s., Příbram
 • Sekce 4 - Podpora řízení investic a vztahů se zákazníky

  Jiří Světlík, Kadel data servis, spol. s r.o., Plzeň
 • Sekce 4 - Poměrové měření a skutečná spotřeba tepla a jeho rozúčtování

  Josef Patočka, VIPA CZ s.r.o., Liberec
 • Sekce 4 - Přínosy termovize při vyhledávání havárií na teplovodech

  Petr Juránek, TH Hr. Králové, a.s.; Marcel Janoš, Argus Geo Systém s.r.o., Hr. Králové
 • Sekce 4 - Provoz systému validace provozních dat na Teplárně Komořany

  Martin Lepold, Jaroslav Rubek, Ladislav Havlát; I&C Energo a.s., Třebíč
 • Sekce 4 - Řídící a automatizační systémy - volně programovatelný systém DDC

  Jiří Peržina, Regulátory a kompenzátory spol. s r.o., Praha
 • Sekce 4 - Zkušenosti z nasazení systémů pro optimalizaci plánování energetické výroby

  Jan Madsen, ProCom GmbH, SRN; Petr Zápařka, NESS Czech, s.r.o., Praha
 • Sekce 5 - Aktualizace státní energetické koncepce - nová příležitost pro teplárny

  Ivan Beneš, CityPlan s.r.o., Praha, Jaroslav Rosa, CSc., ViP s.r.o., Praha
 • Sekce 5 - Regulátory ostrovního provozu na energetických a teplárenských zdrojích menšího výkonu

  Ladislav Švarc, MEACONT Praha spol. s r.o.
 • Sekce 5 - Analyzátor - nastroj pro hodnocení subjektů kritické infrastruktury z hlediska jejich důležitosti pro zachování základní funkcionality území a elektroenergetické náročnosti při řešení dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR

  Jaroslav Pejčoch , Michaela Havlová, T-SOFT spol. s r.o., Praha
 • Sekce 5 - Elektrárna Kladno – zabezpečení dodávek elektrické energie a tepla v případě rozpadu soustavy – další kroky k posílení této funkce zdrojů EKL a EKLII

  Petr Karafiát, Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Kladno
 • Sekce 5 - Elektromechanické přechodné děje při startech ze tmy

  Lubomír Kočiš, EGU – HV Laboratory a.s., Praha
 • Sekce 5 - Úloha decentralizovaných zdrojů pro zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti elektrizační soustavy v kontextu aktualizované Státní energetické koncepce ČR

  František Mejta, Milan Moravec, EGÚ České Budějovice, a.s.
 • Sekce 5 - Využití teplárenských provozů pro předcházení a řešení krizových situací v soustavě - od studie po realizaci

  Martin Škach, ORGREZ, a. s., Miroslav Konečný, OSC, a.s., Brno

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e