Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Odborný seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2010

Pardubice - 29.10. 2009

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Aktualizace státní energetické koncepce, Novela energetického zákona v teplárenství

  Ing. Tomáš Klíma, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Možnosti dotací z Operačního programu životního prostředí - prioritní osa 2 (ovzduší)

  RNDr. Linda Barsová, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Možnosti dotací z Operačního programu životního prostředí - prioritní osa 5 omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik)

  Ing. Šárka Peřinová, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Novely a návrhy vyhlášek ERÚ v teplárenství

  Ing. Lucie Šulerová, Energetický regulační úřad
 • Novely vyhlášek k energetickému zákonu

  Ing. Jan Pokorný, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Regulace cen elektřiny z kombinované výroby, obnovitelných a druhotných zdrojů v roce 2010

  Ing. Martin Koďousek, Ph.D., Energetický regulační úřad
 • Regulace cen plynu v roce 2010

  Ing. Sylva Škrdlová, Energetický regulační úřad
 • Regulace cen tepla v roce 2010

  Ing. Stanislav Večeřa, Energetický regulační úřad

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e