Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference - BIOMASA TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ VII

Karlovy Vary - 18.6. - 19.6. 2009

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Zkušenosti z výstavby a provozu teplárenského zdroje na biomasu

  Ing. Pavlína Voláková, Žlutická teplárenská s.r.o.
 • Akční plán pro biomasu v ČR

  Ing. Jiří Trnka, ředitel odboru ekolog. zemědělství a obnovitelných zdrojů energie - Ministerstvo zemědělství
 • Ekologické / energetické zdanění

  Ing. Karel Korba, Ministerstvo financí
 • Možnosti spoluspalování nefosilních paliv

  Ing. František Meloun, Teplárna Písek a.s.
 • Nové technologie pro využití obnovitelných zdrojů energie

  Ing. Jaroslav Kára CSc.,Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha-Ruzyně
 • Perspektivní plodiny pro energetické účely

  Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom
 • Podpora programu využívání biomasy v ČR

  Ing. Jarmila Zimmermanová Ph.D., Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Podpora výroby elektřiny z biomasy

  Ing. Roman Polák, Energetický regulační úřad
 • Příležitosti obcí při financování obnovitelných zdrojů energie ze strukturálních fondů

  Ing. Helena Součková CSc., akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství
 • Projekt výroby a užití paliva Ekover

  Ing. Lubomír Verner, Družstvo Ekover
 • Rychlerostoucí dřeviny – zdroj biomasy v krajině

  Ing. Jan Weger, Ph.D., Ing. Bc. Kamila Havlíčková Ph.D., Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice
 • Teplárenství a využívání biomasy

  Ing. Petr Linhart, Teplárenské sdružení České republiky

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e