Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Kurz celoživotního vzdělávání - MODERNÍ TECHNOLOGIE V TEPLÁRENSTVÍ

Brno - 27.5. - 28.5. 2009

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Energetické využití odpadů v zásobování teplem

  Ing. Marek Baláš
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

  Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc.
 • Novela energetického zákona

  Ing. Jan Pokorný, MPO ČR
 • Obnovitelné zdroje energie v zásobování teplem, dálkové zásobování chladem (absorpční oběhy)

  Doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • Předávací stanice tepla

  Ing. Tomáš Daníček, SYSTHERM s.r.o.
 • Tepelné stroje v kogeneraci

  Doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
 • Teplárenství v podmínkách zmenšování příčin globálního oteplování Země

  Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e