Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Odborný seminář MĚŘENÍ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY

Pardubice - 18.3. 2009

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Energetická legislativa a připravované změny

  Ing. Jan Pokorný, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Metody měření množství teplé vody dle MPM 22-07

  Václav Edr, TPM znalecká kancelář, Benešov
 • Může dodavatel dodávat teplo zákazníkům, kteří je nechtějí?

  Ing. Ladislav Černý
 • Předpisy pro rozúčtování tepla pro vytápění

  Ing. Jiří Skuhra CSc., Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Přizpůsobí se konečně vyhláška MMR č. 372/2001 Sb. směrnicím EU?

  Ing. Jiří Cikhart DrSc., INMES s.r.o.
 • Problematika cen a spotřeby tepla

  Ing. Petr Linhart, Teplárenské sdružení České republiky
 • Problematika dodávek teplé vody v sídlištních lokalitách

  Ing. Josef Smolar, Teplárna Písek a.s.
 • Technické novinky při odečtu a rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

  Ing. Jiří Luňáček, BYTTHERM s.r.o.
 • Užití a měření teplé vody v bytovém domě

  Zdeněk Buček, Cooptherm s.r.o.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e