Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM - Teplárenské dny 2009

Hradec Králové - 21.4. - 23.4. 2009

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Sekce 1 - Možnosti úspor čerpací práce v tepelných soustavách

  Vladimír Valenta, Říčany
 • Sekce 1 - Principy připravované ČSN EN 15603 "Energetická náročnost budov – celková potřeba energie a definice energetických hodnocení"

  Jiří Šála, MODI, Praha
 • Sekce 1 - Příprava, distribuce a řízená desinfekce teplé vody

  Zdeněk Pospíchal, QZP, s.r.o., Brno
 • Sekce 1 - Směšovací zařízení s čerpadly nebo ejektory?

  Miroslav Kotrbatý, Kotrbatý – vytápění, vzduchotechnika a regulace
 • Sekce 1 - Vše o membránových expanzních nádobách

  Vladimír Vaněk, Reflex CZ, s.r.o., Praha
 • Sekce 1 - Výroba čisté páry

  Ladislav Lněníček, ESL, a.s., Brno
 • Sekce 1 - Zajímavosti ze soudně znaleckých posudků

  Jiří Cikhart, soudní znalec a energetický auditor
 • Sekce 1 - Zvláštnosti spalování biomasy

  Zdeněk Lyčka, LING Krnov s.r.o.
 • Sekce 2 - Budoucnost teplárenství v ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí ČR

  Vladimír Vlk, Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha
 • Sekce 2 - Energetická koncepce EU a aktivity Euroheat & Power

  Birger Lauersen, Euroheat & Power, Brusel
 • Sekce 2 - Filosofie teplárenství současnosti

  Josef Vlach, Praha
 • Sekce 2 - Jak dál v regulaci cen elektřiny, plynu a tepla

  Josef Fiřt, Energetický regulační úřad
 • Sekce 2 - Novela energetického zákona

  Jan Pokorný, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha
 • Sekce 2 - Ostrovy života podporované startem ze tmy

  Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o., Praha
 • Sekce 2 - Potenciál využití obnovitelných zdrojů energie pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

  Josef Karafiát, ORTEP s.r.o., Praha
 • Sekce 2 - Přehled CO2 strategie ve 2. fázi EU ETS

  Stephane Colin, Nevena Petrova, SAGACARBON, Francie
 • Sekce 2 - Teplárenství a jeho budoucnost v rámci nové Státní energetické koncepce ČR

  Tomáš Hüner, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce 2 - Zvláštnosti tepla jako energie, význam teplárenství v energetickém sektoru

  Ladislav Černý, Praha
 • Sekce 3 - Kompaktní předávací stanice tepla

  Petr Novák, Alfa Laval, spol. s r.o., Praha
 • Sekce 3 - Moderní systémy pro podporu vzdělávání zaměstnanců

  Petr Janda, PragoData Consulting, s.r.o., Praha
 • Sekce 3 - Možnosti a přínos oprav poškození potrubních systémů s využitím materiálů BELZONA

  Jaromír Holub, STROJCONSULT Litvínov s.r.o.
 • Sekce 3 - Regulace oběhových čerpadel v sítích dálkového zásobování teplem a chladem

  Vladimír Křenek, Západočeská univerzita v Plzni
 • Sekce 3 - Řídící a automatizační systémy v tepelných sítích i budovách

  Jiří Peržina, REGULÁTORY A KOMPENZÁTORY spol. s r.o., Praha
 • Sekce 3 - Rozdíl teplot a jeho význam pro měření tepelné energie

  Václav Edr, TPM znalecká kancelář, s.r.o., Benešov
 • Sekce 3 - Snížení emisí kysličníků dusíku u kotlů na pevná paliva jejich efektivním seřízením

  Jaroslav Rubek, Jiří Pliska, Ladislav Hanzal, I&C Energo, a.s. ,Třebíč; Břetislav Janeba, ČVUT – FSI, Praha
 • Sekce 3 - Technika měření energií

  Josef Novák, REGULÁTORY A KOMPENZÁTORY spol. s r.o., Praha
 • Sekce 3 - Trubkové výměníky - možnosti využití a zkušenosti z praxe

  Miloslav Maršík, ELTE s.r.o., Ústí nad Labem
 • Sekce 3 - Zajištění bezpečnosti technologie zauhlování

  Jaromír Ludík, ZAM-SERVIS s.r.o., Ostrava
 • Sekce 4 - Ceny elektrické energie a předpokladaný vývoj jejich regulace

  Martin Koďousek, Energetický regulační úřad, Praha
 • Sekce 4 - Ceny tepelné energie a předpokladaný vývoj jejich regulace

  Stanislav Večeřa, Energetický regulační úřad, Jihlava
 • Sekce 4 - Disponibilita a dostupnost primárních energetických zdrojů pro teplárenství

  Ladislav Pelcl, VUPEK – Economy, s.r.o., Praha
 • Sekce 4 - Integrovaný systém pro energetický management - cesta k úsporám

  Aleš Kij, Petr Volný, COLSYS AUTOMATIK, a.s., Kladno
 • Sekce 4 - Možnosti zajištění dodávek plynu do ČR

  Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce 4 - Novela zákonů o ekologických daních

  Karel Korba, Ministerstvo financí ČR
 • Sekce 4 - Plyn a a předpokladaný vývoj jeho regulace

  Sylva Škrdlová, Energetický regulační úřad, Jihlava
 • Sekce 4 - Záměry II. etapy ekologické daňové reformy v České republice

  Jarmila Zimmermannová, Ministerstvo životního prostředí ČR

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e