Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference BIOMASA - TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ VI

Brno - 21.10. - 22.10. 2008

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Ekologické / energetické zdanění

  Ing. Karel Korba , Ministerstvo financí
 • Možnosti spoluspalování nefosilních paliv

  Ing. František Meloun, Teplárna Písek a.s.
 • Možnosti využití potenciálu dřevní hmoty v CZT

  Ing. Pavel Dostál, Dalkia, a.s. – divize Krnov
 • Možnosti využití potenciálu dřevní hmoty ve městě

  Ing. Vladimír Jandásek, Teplárny Brno a.s.
 • Návrh Akčního plánu pro biomasu v ČR

  Ing. Petr Linhart, Teplárenské sdružení České republiky
 • Nová soustava CZT "JIH" s využitím slámy jako paliva

  Ing. Richard Horký, TTS Eko s.r.o., Třebíč
 • Perspektivní plodiny pro energetické účely

  Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom
 • Podpora výroby elektřiny z biomasy

  Ing. Roman Polák, Energetický regulační úřad
 • Příležitosti obcí při financování OZE ze strukturálních fondů

  Ing. Helena Součková CSc., akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství
 • Projekt výroby a užití paliva Ekover

  Ing. Lubomír Verner, Družstvo Ekover
 • Realizace teplárenské jednotky na biomasu

  Ing. Jiří Holoubek, Plzeňská teplárenská a.s.
 • Rychle rostoucí dřeviny - zdroj biomasy v krajině.

  Mgr. Ivana Rudišová, VÚKOZ, Průhonice
 • Využití solární energie pro vytápění, chlazení a ohřev TUV

  Ing. Vít Mráz, Tronic Control s.r.o.
 • Zkušenosti z realizace tepelných zdrojů na biomasu

  Ing. Pavel Čermák, Clauhan s.r.o. Brno

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e