Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM - Teplárenské dny 2008

Hradec Králové - 22.4. - 24.4. 2008

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Sekce 1 - Jak potlačit kolísání teploty teplé vody při průtočném ohřevu v domovních předávacích stanicích?

  Jiří Tichý, Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava
 • Sekce 1 - Kdy je topenářské potrubí tlakovým zařízením?

  Jan Kazda, Systherm s.r.o., Plzeň
 • Sekce 1 - Měření teplé vody v odběrném místě

  Miloš Maux, Ulitep, spol. s r.o., Ústí n. L.
 • Sekce 1 - Odběr tepla ze zpáteček horkovodů

  Vladimír Valenta, Říčany
 • Sekce 1 - Stěnové vytápěcí soustavy

  Luděk Pilát, Rehau s.r.o., Čestlice
 • Sekce 1 - Zkušenosti s rozúčtováním nákladů na teplo na vytápění a na teplou vodu

  Vilibald Zunt, Praha
 • Sekce 1 - Zvláštnosti navrhování topenářských rozvodů z měděných trubek

  Mojmír Kelča, Copper Courses, Brno
 • Sekce 2 - Evropská energetická politika – současný vývoj

  Eloi Piel, Euroheat & Power, Brusel
 • Sekce 2 - Městské teplárny - základ ochrany proti blackoutu

  Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o., Praha
 • Sekce 2 - Další rozvoj energetiky/teplárenství v ČR z pohledu MŽP ČR

  Vladimír Vlk, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Sekce 2 - Dlouhodobé energetické scénáře do r. 2050 se zaměřením na dálkové zásobování teplem

  Roman Čížek, ENVIROS, s.r.o., Praha
 • Sekce 2 - Dlouhodobé potřeby elektrické energie a tepla v ČR a rizika v podmínkách nové unijní smlouvy EU

  Miroslav Kubín
 • Sekce 2 - Ekologické daně v ČR – dosavadní zkušenosti a poznatky

  Robert Pelka, Ministerstvo financí ČR
 • Sekce 2 - Energetické využití odpadů v EU

  Josef Schejbal, AVE CZ – odpadové hospodářství s.r.o., Praha
 • Sekce 2 - Novela energetického zákona – hlavní změny

  Ladislav Havel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce 2 - Současné a budoucí potřeby tepla v ČR a alternativy jejich krytí

  Josef Karafiát, ORTEP s.r.o., Praha
 • Sekce 2 - Teplárenství a jeho budoucnost v ČR

  Tomáš Hüner, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce 2 - Výroba elektřiny ze zemního plynu v kombinované výrobě jako jedna z cest k uspokojování rostoucí spotřeby elektřiny v ČR

  Josef Jeleček, Cogen Czech
 • Sekce 2 - Vývoj cen (elektřina, plyn, teplo) a dopad daňové reformy a podpory obnovitelných zdrojů energie

  Josef Fiřt, Energetický regulační úřad
 • Sekce 2 - Životnost velkých výroben elektřiny a tepla v ČR a jejich obnova

  Ladislav Pelcl, VUPEK – Economy, s.r.o., Praha
 • Sekce 2 - Zkušenosti ze švédského teplárenství

  Eddie Johansson, Rindi Energi AB
 • Sekce 3 - SUMMERHEAT – projekt využití dálkového tepla v letním období

  Daniel Bubenko, CityPlan spol. s r.o., Praha
 • Sekce 3 - Absorpční chlazení v praxi

  Pavel Záhořík, Luwex a.s., Praha
 • Sekce 3 - Absorpční chlazení – nové trendy, aplikace

  Radek Begeni, SOKRA s.r.o., Čestlice
 • Sekce 3 - Dálkové chlazení v Evropě – přehled a zkušenosti

  Bertil Johansson, Capital Cooling Europe AB, Stockholm
 • Sekce 3 - Trigenerace a absorpční chlazení

  Vladimír Křenek, Západočeská universita v Plzni
 • Sekce 3 - Zdroje chladu pro centrální rozvod

  Libor Krejčí, Alfa Laval spol. s r.o., Praha
 • Sekce 4 - Diagnostika a monitoring elektrických prvků v teplárenství

  Václav Straka, TMV SS spol. s r.o., Praha
 • Sekce 4 - INDRA - nová řešení pro Vás

  Roman Michalička, František Voldán, INDRA Czech Republic s.r.o., Praha
 • Sekce 4 - Letecká termografie - možnosti a účely využití

  Zdeněk Klusoň, Argus Geo Systém s.r.o., Hradec Králové
 • Sekce 4 - Model integrace Business Navigation

  Václav Houser, Inekon Systems, s.r.o., Zlín
 • Sekce 4 - Moderní prvky komunikační technologie vedoucí k vyšší efektivitě provozu

  Jan Ander, TTC Telekomunikace, s.r.o., Praha
 • Sekce 4 - Možnosti podpory teplárenských procesů informačními systémy a zkušenosti z Polska

  René Donát, Globema, s.r.o., Praha
 • Sekce 4 - Rozdíly vedení dokumentace o teplárenských sítích v systémech GIS a CAD

  Bohumil Chmelař, Pavel Wonesch, HSI, spol. s r.o., Praha
 • Sekce 4 - Tepelné hospodářství Hradec Králové v průběhu kvalitativních změn

  Jiří Seidler, Jiří Jiroušek, Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
 • Sekce 4 - Využití IT při výpočtu ekologické daně a kalkulaci ceny tepla

  Stanislav Koukol, EG-Expert s.r.o., Trutnov
 • Sekce 5 - Ochrana zařízení proti abrazi a chemickým vlivům

  Josef Prášek, EUTIT s.r.o., Stará Voda
 • Sekce 5 - Bytové stanice – přehled používaných typů a zkušenosti z provozu

  Tomáš Daníček, SYSTHERM s.r.o., Plzeň
 • Sekce 5 - Metody měření množství teplé vody na vstupu do objektu

  Václav Edr, TPM znalecká kancelář, s.r.o., Benešov
 • Sekce 5 - Návrhy Skanska CZ na modernizaci energetiky ČR s využitím OZE – možnost zajištění splnění až poloviny závazku ČR do roku 2020

  Pavel Bláha, Tomáš Grabmüller, Skanska CZ a.s., Praha
 • Sekce 5 - Nízkoteplotní způsob vytápění budov – EDDY Systém

  Petr Kopecký, EDDY Systém, Brno
 • Sekce 5 - Pára jako zdroj energie v dálkovém vytápění

  Vladislav Hynek, Alfa Laval spol. s r.o., Praha
 • Sekce 5 - Technická opatření k dosažení emisních limitů po roce 2015 a jejich možnosti

  Jaroslav Rubek, Jiří Pliska, I&C Energo, a.s. Třebíč, Břetislav Janeba, ČVUT – FSI, Praha
 • Sekce 5 - Využití kompaktních bioplynových stanic v teplárenství

  Josef Černý, ENSERV Energieservice GmbH & Co KG, Rakousko
 • Sekce 5 - Zajištění omezené dodávky elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

  František Mejta, EGÚ České Budějovice, a.s.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e