Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference BIOMASA - TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ V

České Budějovice - 23.10. - 24.10. 2007

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Ekologické daně – již od příštího roku

  Ing. Karel Korba, Ministerstvo financí ČR
 • Financování projektů na využití biomasy

  Magdalena Malaníková
 • Metodika analýzy potenciálu biomasy pro zájmové území

  Kamila Havlíčková, Jan Weger, Jiří Suchý, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
 • Možnosti využití potenciálu dřevní hmoty ve městě

  Ing. Vladimír Jandásek, Tepelné zásobování Brno, a.s.
 • Nové technologie pro využití obnovitelných zdrojů

  Ing. Jaroslav Kára, CSc., Ing. Roman Koutný, VÚZT Praha - Ruzyně
 • Operační program průmyslu a podnikání

  Ing. Josef Bubeník, ČEA, Praha
 • Podpora výroby elektřiny z biomasy

  Ing. Roman Polák, Energetický regulační úřad
 • Přestavba výtopny v Plané na biomasu

  Ing. Radek Matuška, TENZA a.s., Brno
 • Příležitosti obcí ze strukturálních fondů v období 2007-2013

  Ing. Helena Součková CSc., akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství
 • Projekt výroby a užití paliva Ekover

  Ing. Hana Marešová, Ing. Lubomír Verner, Družstvo Ekover, Březovice
 • Realizace teplárenské jednotky na biomasu

  Ing. Jiří Holoubek, Plzeňská teplárenská a.s
 • Stav a perspektivy pěstování výmladkových plantáží rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

  Ing. Jan Weger, Ph.D., Ing. Kamila Havlíčková, PhD., Ing. Petr Vlasák, Mgr. Ivana Zánová, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice
 • Výroba tepla a elektřiny z biomasy

  Ing. Ivana Božáková, město Trhové Sviny
 • Zkušenosti s produkcí energetické biomasy

  Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom
 • Zkušenosti ze spoluspalování biomasy na Teplárně Písek

  Ing. František Meloun, Teplárna Písek a.s.
 • Zkušenoti s energetickým využíváním biomasy v Třebíči

  Ing. Richard Horký, TTS Eko s.r.o., Třebíč

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e