Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2008

Pardubice - 30.10. 2007

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Aktuální stav novel a úprav vyhlášek souvisejících s novelou zákona 406/2000 Sb.

  Ing. Josef Svoboda, Státní energetická inspekce
 • Dotace z fondů EU v oblasti teplárenství a efektivní předfinancování investic

  Mgr. Bedřich Štogl, Ing. Ivana Hádková, ČSOB, a.s.
 • Komplexní informační systémy pro teplárenství

  Milan Zeman, Baumann Technologie CZ, a.s., Břeclav
 • Novela energetického zákona v teplárenství

  Ing. Tomáš Klíma, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Novela zákona o hospodaření energií

  Ing. František Plecháč, Státní energetická inspekce
 • Regulace cen elektřiny z kombinované výroby, obnovitelných a druhotných zdrojů v roce 2008

  Ing. Martin Koďousek, Ph.D., Energetický regulační úřad
 • Regulace cen plynu v roce 2008

  Ing. Sylva Škrdlová, Energetický regulační úřad
 • Regulace cen tepla v roce 2008 a dále

  Ing. Stanislav Večeřa, Lucie Šulerová, Energetický regulační úřad

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e