Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM - Teplárenské dny 2007

Hradec Králové - 24.4. - 26.4. 2007

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Sekce I - Doporučené úpravy vytápěcích soustav po zateplení objektu

  Vladimír Valenta, Říčany
 • Sekce I - Kompaktní předávací stanice a jejich řízení

  Jan Kazda, Systherm s.r.o., Plzeň
 • Sekce I - Maximální komfort v dálkovém vytápění

  Jan Hladík, MTH Kolín spol. s r.o.
 • Sekce I - Principy návrhu rozvodů z předizolovaných trubek

  Leoš Dohnal, Isoplus – EOP, s.r.o., Opatovice n. L.
 • Sekce I - Programy pro kreslení potrubních rozvodů, kotelen a strojoven ve 3D

  Libor Šolar, Astra 92 a.s. Zlín
 • Sekce I - Velká čerpadla pro teplárenství a úspory energie při jejich provozu

  Lubomír Čepek, Grundfos s.r.o., Olomouc
 • Sekce I - Vytápěcí a větrací jednotky pro haly

  Petr Bohuslav, Hoval CZ s.r.o., Plzeň
 • Sekce II - Budoucnost a perspektivy dálkového vytápění a chlazení v evropské politice

  Antonio Bonomo, Euroheat & Power, Brusel
 • Sekce II - Ecoheatcool study - doporučení a závěry

  Norela Constantinescu, Euroheat & Power, Brusel
 • Sekce II - Ekologické daně v ČR

  Jarmila Zimmermannová, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Sekce II - Energetika a její rozvoj z pohledu ekologických organizací

  Petr Holub, Hnutí DUHA
 • Sekce II - Energie a změny klimatu - příležitosti pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a systémy zásobování teplem

  Jan Korff, EnergieNed, Nizozemí
 • Sekce II - Nedostatek paliva pro rozvoj teplárenství?

  Miroslav Kubín
 • Sekce II - Novela zákona o hospodaření energií a povinnosti z ní vyplývající

  František Plecháč, UI SEI
 • Sekce II - Perspektivy dalšího rozvoje energetiky v ČR

  Tomáš Hüner, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce II - Současná energetická situace v ČR a EU

  Josef Fiřt, Energetický regulační úřad
 • Sekce II - Výpočet podílu elektřiny z kombinované výroby a dosahovaných UPE podle nové evropské legislativy

  Josef Karafiát, ORTEP s.r.o., Praha
 • Sekce II - Význam a postavení OZE a DZE v české energetice

  Ladislav Pazdera, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce III - ASŘ pro teplárenství a alternativní zdroje energií

  Vladimír Matuna, ZAT, a.s., Příbram
 • Sekce III - Bezosé spirálové dopravníky v energetice a teplárenství

  Stanislav Rataj, RATAJ a.s., České Budějovice
 • Sekce III - Čeho se vyvarovat při zapojení deskových výměníků tepla v rekonstruovaných výměníkových stanicích

  Vladislav Hynek, Alfa Laval - Comfort & Refrigeration s.r.o., Praha
 • Sekce III - Elektřina s vůní dřeva a znovuobjevený dřevoplyn

  Radovan Šejvl, BOSS engineering, s.r.o,., Bučovice
 • Sekce III - Energetické zhodnocení odpadů

  Vojtěch Karásek, CZ-IT-Intermedia, Přerov
 • Sekce III - Nová těsnění pro energetiku

  Jaroslav Vitoušek, Kalina – těsnění, Zlín
 • Sekce III - Novinky v přímočinné regulaci ohřevu teplé vody; Konstrukce předávací stanice - "co není na první pohled vidět"

  Radek Tůma, Alfa Laval – Cetetherm s.r.o., Praha
 • Sekce III - Parní zdroje pro technologie v průmyslu

  Ivan Stránský, HVAC group s.r.o., Praha
 • Sekce IV - Dálkový odečet – zvyšování komfortu a kvality služeb dálkového vytápění

  Benny Damgaard, Kamstrup A/S, Dánsko
 • Sekce IV - Evropská směrnice o energetické účinnosti a energetických službách a možné vlivy na výrobu tepelné energie

  Vladimír Sochor, SEVEn, o.p.s. Praha
 • Sekce IV - Měření dodávek tepla a teplé vody v systémech s centrální přípravou teplé vody

  Václav Edr, TPM znalecká kancelář, s.r.o., Benešov
 • Sekce IV - Snížení energetické náročnosti – sociální dialog (ISEES projekt EU)

  Monika Měchurová, City Plan s.r.o., Praha
 • Sekce IV - Úspory energie při použití elektrických pohonů čerpadel a ventilátorů

  Pavel Kříž, Siemens s.r.o., Brno
 • Sekce IV - Velká čerpadla pro teplárenství a úspory elektrické energie při jejich provozu

  Lubomír Čepek, Grundfos s.r.o., Olomouc
 • Sekce IV - Využití kogeneračních jednotek v domácnostech

  Emil Dvorský, Západočeská universita v Plzni
 • Sekce IV - Zvýšení tepelné účinnosti energetických zařízení jejich udržováním v optimálních provozních podmínkách použitím sofistikované podpory řízení

  Jaroslav Rubek, I&C Energo, a.s. Třebíč, Břetislav Janeba, ČVUT – FSI, Praha
 • Sekce V - Česká republika a úloha ČEA

  Josef Bubeník, ČEA, Praha
 • Sekce V - KVET do 5 MW jako nástroj pro snížení ceny tepla v plynových zdrojích

  Ivo Poukar, TEDOM Energo s.r.o., Třebíč
 • Sekce V - Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013

  Miroslav Dostál, ČEA
 • Sekce V - Plynárenství v ČR a EU a jeho perspektivy

  Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce V - Regulace cen elektřiny dnes a zítra

  Martin Koďousek, Energetický regulační úřad, Praha
 • Sekce V - Regulace cen tepelné energie dnes a zítra

  Stanislav Večeřa, Energetický regulační úřad, Jihlava
 • Sekce V - Rozšíření systému Calor o funkcionality provozní ekonomie a vzdálený monitoring odběru tepla

  Filip Kadeřábek, Soluziona s.r.o., Praha
 • Sekce V - Spotřební daně v energetice ČR

  Karel Korba, Ministerstvo financí ČR
 • Sekce V - Užitek a přínosy řešení SAP v sektoru energetiky a teplárenství

  Karel Zdráhal, SAP ČR, Praha
 • Sekce V - Způsoby měření spotřeby tepla pro ohřev teplé užitkové vody

  Tomáš Daníček, SYSTHERM, s.r.o., Plzeň

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e