Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference BIOMASA - TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ IV

Průhonice - 14.11. - 15.11. 2006

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Aplikace zákona o OZE z pohledu Ministerstva životního prostředí

  Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí
 • Ekologické daně - mýty, možnosti a realita

  Ing. Karel Korba, Ministerstvo financí
 • Ekonomika biomasy

  Doc. Ing. Jiří Vašíček CSc., Ing. Jaroslav Knápek CSc., ČVUT Praha
 • Financování využití obnovitelných zdrojů

  Ing. Monika Heiserová, Raiffeisen Leasing, Praha
 • Kotle pro směsné spalování uhlí a dřevní hmoty

  Ing. Pavel Vrba, Ekoefekt s.r.o., Litvínov
 • Metodika analýzy potenciálu biomasy pro zájmové území

  Ing. Kamila Havlíčková, VÚKOZ, Průhonice
 • Mikroturbína – perspektiva využití fytomasy

  Ing. Jan Šurovský, Instalace Praha a.s.
 • Možnosti financování využití obnovitelných zdrojů

  Ing. Martin Dašek, Ing. Martin Hájek, IFC-CEEF ČR
 • Nové technologie pro využití OZ

  Ing. Jaroslav Kára CSc.,Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha-Ruzyně
 • Operační program průmyslu a podnikání

  Ing. Josef Bubeník, Česká energetická agentura, Praha
 • Perspektivní plodiny pro energetické účely

  Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom
 • Pěstební rajonizace rychle rostoucích dřevin

  Ing. Jan Weger, VÚKOZ, Průhonice
 • Podpora výroby elektřiny z biomasy v roce 2007

  Ing. Martin Koďousek, Energetický regulační úřad
 • Příležitosti obcí při financování OZE ze strukturálních fondů

  Ing. Helena Součková CSc., Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha
 • Systém zabezpečení paliva z OZE pro energetické zdroje

  Ing. Vítězslav Bucháček, TOKO s.r.o.
 • Zkušenosti s provozem kotlů na biomasu

  Ing. Vladimír Kroča, První brněnská strojírna Velká Bíteš,a.s.
 • Zkušenosti z výstavby a provozu teplárenského systému na biomasu

  Ing. Ivana Božáková, místostarostka, město Trhové Sviny

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e