Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Seminář PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V TEPLÁRENSTVÍ V ROCE 2007

Pardubice - 31.10. 2006

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Energetika a Operační programy na podporu podnikání pro období 2007 – 2013

  Josef Bubeník, Česká energetická agentura
 • Legislativa pro teplárenství a její novelizace

  Ing. Tomáš Klíma, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov nahrazující vyhlášku 291/2001 Sb.

  Ing. Jan Pejter, ENVIROS s.r.o., Praha
 • Novela zákona o hospodaření energií

  Ing. František Plecháč, Státní energetická inspekce
 • Novely a úpravy vyhlášek souvisejících s novelou zákona 406/2000 Sb. v úplném znění

  Ing. Josef Svoboda, Státní energetická inspekce
 • Regulace cen elektřiny z KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů v roce 2007

  Ing. Martin Koďousek, Energetický regulační úřad
 • Regulace cen plynu v roce 2007

  Ing. Sylva Škrdlová, Energetický regulační úřad
 • Regulace cen tepla v roce 2007, novely vyhlášek ERÚ v oblasti tepla

  Ing. Stanislav Večeřa, Energetický regulační úřad

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e