Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Odborný seminář KOGENERACE A ZKUŠENOSTI Z PROVOZU

Kutná Hora - 15.3. 2006

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Česká legislativa v evropském prostředí

  Ing. Josef Jeleček, TEDOM s.r.o., Třebíč
 • Město Kutná Hora a životní prostředí

  Ing. Jaroslav Beneda, člen Rady města Kutná hora
 • Možnosti využití produktů skládek a anaerobní digesce bioodpadů

  Ing. Václav Polák, KLOR s.r.o., Praha
 • Podpora společné výroby el. energie a užitečného tepla

  Mgr. Jan Teicher, UI SEI, Praha
 • Provozování decentralizované výroby elektřiny a tepla

  Ing. Vlastimil Dvořák, Plynoprojekt a.s., Praha
 • Šance provozovatele kogenerace

  Jaroslav Gottstein, ThermoReal s.r.o., Nová Paka
 • Točivá redukce v parních sítích

  Doc. Ing. Jiří Šťastný CSc., Polycomp a.s., Poděbrady
 • Zkušenosti dodavatele tepla z kogenerační jednotky

  Ing. Vladimír Gajdoš, KH TEBIS s.r.o., Kutná Hora
 • Zkušenosti s výrobou tepla a elektřiny v jednotce ORC

  Ing. Richard Horký, TTS eko s.r.o., Třebíč

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e