Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM - Teplárenské dny 2006

Hradec Králové - 25.4. - 27.4. 2006

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Sekce I - Inteligentní řízení technických zařízení v budovách

  Karel Mrázek, STÚ-E, a.s., Praha
 • Sekce I - Nové předpisy o rozvodech pitné vody

  Dagmar Kopáčková, Topinfo, s.r.o.,Praha
 • Sekce I - Optimalizace hodnot průtoku, tlaku a teploty v otopných soustavách systémem BOA - Systronic

  Luboš Hrdlička, KSB Pumpy & Armatury, s.r.o., Praha
 • Sekce I - Optimalizace parametrů tepelných soustav

  Vladimír Valenta, Říčany
 • Sekce I - Práce s výpočtovým programem pro dimenzování parních potrubních sítí

  Ladislav Roubínek, Topsoft, Únětice
 • Sekce I - Úpravy vody pro tepelné soustavy a vodovodní zařízení

  Vladimír Zumr, IVAR CS spol. s r.o., Praha
 • Sekce I - Zkušenosti s provozováním domovních předávacích stanic

  Jiří Morys, Teplo Zlín, a.s.
 • Sekce II - Ceny zemního plynu v ČR a očekávaný vývoj

  Dan Ťok, Česká plynárenská unie, Praha
 • Sekce II - Dálkové zásobování teplem v ČR – podmínky a hlavní problémy

  Alexej Nováček, Teplárny Brno, a.s.
 • Sekce II - Ekologická daňová reforma v ČR

  Jarmila Zimmermannová, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Sekce II - Euroheat & Power – náš společný nástroj k prosazování dálkového zásobování teplem a chladem a KVET u rozhodujících evropských autorit

  Tomas Bruce, Euroheat & Power, Brusel
 • Sekce II - Novela zákona o hospodaření energií a povinnosti z ní vyplývající

  František Plecháč, UI SEI, Praha
 • Sekce II - Pluralistické zásobování teplem – perspektivy systémů dálkového zásobování teplem a KVET v SRN na liberalizovaném trhu

  Wolf-Dietrich Kunze, AGFW, SRN
 • Sekce II - Podpora rozvoje KVET a dálkového zásobování teplem v české legislativě

  Jiří Bis, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce II - Regulace cen v ČR a EU

  Josef Fiřt, Energetický regulační úřad, Jihlava
 • Sekce II - Technický a ekonomický potenciál pro uplatnění KVET v ČR II

  Josef Karafiát, ORTEP s.r.o., Praha
 • Sekce III - Fakturace tepla a její integrace do ERP

  Pavel Hrabě, SAP ČR spol. s r.o., Praha
 • Sekce III - Heatis – správa prostorových dat pro teplárenství

  Bohumil Chmelař, HSI spol. s r.o., Praha
 • Sekce III - Integrované systémy řízení v energetických provozech

  Eduard Ščerba, Západočeská univerzita v Plzni
 • Sekce III - Integrovaný informační systém pro distributory energií

  Milan Dolejš, INFO NOVA s.r.o., Praha, Igor Vojtek, INTELSOFT spol. s r.o., Bratislava
 • Sekce III - Komunikační systémy a jejich přínos v teplárenství

  Otakar Müller, CONEL s.r.o., Ústí n. O.
 • Sekce III - Možnosti vývoje a využití plnohodnotných „Low Cost“ operátorských a dispečerských trenažérů

  Petr Neumann, NEUREG, Praha
 • Sekce III - Využití IT při plánování výroby tepla s využitím teplotních regresí

  Hana Štiková, EG-Expert, s.r.o., Trutnov
 • Sekce III - Zákaznický servis pro teplárenství - CALOR

  Lumír Vetešník, Kamil Šebesta, Soluziona s.r.o., Praha
 • Sekce IV - Aktuálně o způsobech měření dodávek teplé vody, především na vstupech do objektů

  Václav Edr, TMP znalecká kancelář, s.r.o., Benešov
 • Sekce IV - Bezosé spirálové dopravníky a jejich použití v energetice a teplárenství

  Stanislav Rataj, RATAJ s.r.o., České Budějovice
 • Sekce IV - Elektřina s vůní dřeva

  Radovan Šejvl, BOSS engineering spol. s r.o., Bučovice
 • Sekce IV - Energetické kotle na spalování biomasy české konstrukce

  Vladimír Kroča, PBS Brno DIZ, a.s.
 • Sekce IV - Jak nezničit výměníkovou stanici?

  Radek Tůma, Cetetherm s.r.o., Praha
 • Sekce IV - Jaké potíže vznikají po ohřátí studené vody a jak je řešit

  Radovan Čihák, Euroclean s.r.o., Praha
 • Sekce IV - Řízení tepelného výkonu horkovodu v rozlehlých teplárenských soustavách

  J. Balátě, B. Chramcov, P. Navrátil, J. Curych, Univerzita T. Bati, Zlín
 • Sekce IV - Soustava CZT Kněžice s bioplynovou stanicí a s kotelnou na biomasu - ekologické a ekonomické přínosy

  Pavel Bláha, Skanska a.s., Praha
 • Sekce IV - Systém PAST – předávací akumulační stanice tepla

  Václav Přech, TECHTRANS PT s.r.o., Karlovy Vary
 • Sekce IV - Výsledky měření výskytu popílku v zařízení reinjektáže teplárenského kotle a jejich zhodnocení

  Petr Rayman, RAYMAN spol. s r.o., Kladno
 • Sekce V - Aktuální stav rejstříku povolenek po půl roce provozu

  Miroslav Řehoř, Operátor s elektřinou, a.s.
 • Sekce V - Energetické služby v širších souvislostech

  Vladimír Sochor, MARTIA a.s., Ústí n. L.
 • Sekce V - Faktory primární energie

  Jan Karták, CityPlan s.r.o., Praha
 • Sekce V - Hodnota informace na energetickém trhu

  Petr Zápařka, DELTAX Systems a.s., Praha
 • Sekce V - Možnosti financování obnovitelných zdrojů energie ze strukturálních fondů

  Helena Součková, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha
 • Sekce V - Operační program průmyslu a podnikání a Státní program

  Josef Bubeník, Česká energetická agentura, Praha
 • Sekce V - Regulace cen elektřiny v roce 2006 – zkušenosti a poznatky

  Roman Polák, Energetický regulační úřad, Jihlava
 • Sekce V - Regulace cen tepelné energie a aktualizace vyhlášek týkajících se tepelné energie

  Stanislav Večeřa, Energetický regulační úřad, Jihlava
 • Sekce V - Směrnice o energetické náročnosti budov v českých právních předpisech

  Irena Plocková, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Sekce V - Trh zemního plynu v České republice

  Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e