Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Archiv sborníků

Konference KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA A DÁLKOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM - Teplárenské dny 2005

Hradec Králové - 26.4. - 28.4. 2005

Objednat elektronický sborník

Členové Sdružení mohou volně stahovat soubory z archivu po uplynutí jednoho roku od konání akce a po provedení autorizace (autorizací se rozumí zadání uživatelského jména a hesla s nimiž byli seznámeni zaměstnanci členů Sdružení pověření kontaktem se Sdružením, kteří je na požádání sdělí)
 • Sekce I - Aplikace velkoplošných vytápěcích soustav

  Luděk Pilát, Rehau, s.r.o., Čestlice
 • Sekce I - Bytové předávací stanice a jejich řízení

  Martin Grygar, Meibes s.r.o., Praha 
 • Sekce I - Deskové výměníky tepla pro ohřev vody

  Vladislav Hynek, Alfa Laval spol. s.r.o., Praha 
 • Sekce I - Domovní předávací stanice a jejich řízení

  Jan Kazda, Systherm s.r.o., Plzeň
 • Sekce I - Které prvky tepelných soustav jsou vyhrazenými tlakovými zařízeními?

  Alois Matěják, Klášterec n. Ohří
 • Sekce I - Provádění hydraulických zkoušek vytápěcích soustav

  Vladimír Valenta, Říčany
 • Sekce I - Výpočtové programy pro tepelnou techniku

  Zdeněk Ryšavý, Protech spol. s.r.o., Nový Bor
 • Sekce I - Zdroje tepla a způsoby vytápění hal

  Miroslav Kotrbatý, Praha 
 • Sekce II - 10 let od zahájení provozu tepelného napáječe Mělník - Praha

  Jiří Baldík, Energotrans, a.s., Praha
 • Sekce II - Legislativní a aktuálně projednávaná opatření v EU 

  Eloi Piel, Euroheat & Power, Brusel
 • Sekce II - Národní alokační plán v praxi

  Tomáš Chmelík, Ministerstvo životního prostředí České republiky
 • Sekce II - Novela energetického zákona

  Martin Pecina, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 • Sekce II - Novela zákona o hospodaření energií

  František Plecháč, UI SEI Praha
 • Sekce II - Regulace cen v roce 2005 a v dalším období

  Josef Fiřt, Energetický regulační úřad, Jihlava
 • Sekce II - Situace a podmínky pro teplárenství v Polsku

  Jacek Szymczak, Polská teplárenská komora, Varšava
 • Sekce II - Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie 

  Ladislav Pazdera, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
 • Sekce II - Zvýšení účinnosti teplárenských systémů

  Josef Bubeník, Česká energetická agentura 
 • Sekce III - Analýza potenciálu KVET v České republice – I. etapa

  Josef Karafiát, Ortep s.r.o., Praha 
 • Sekce III - Elektřina s vůní dřeva

  Radovan Šejvl, BOSS engineering spol. s.r.o., Bučovice 
 • Sekce III - Energetické využití biomasy v České republice 

  Zbyněk Ibler, Praha
 • Sekce III - Finské zkušenosti z výroby energií z biopaliv

  Pavel Foglar, Progress Power s.r.o., Hradec Králové 
 • Sekce III - Násobná náhrada fosilních paliv při výrobě elektřiny biomasou

  Pavel Bláha, Skanska CZ, a.s., Praha
 • Sekce III - Parní turbíny pro provoz se spalováním biomasy

  Stanislav Veselý, EKOL, spol. s.r.o., Brno
 • Sekce III - Podmínky pro KVET v ČR, specifické možnosti uplatnění „po česku“

  Ladislav Černý, Praha 
 • Sekce III - Postavení malých a středních zdrojů KVET v podmínkách EU a ČR

  Josef Jeleček, TEDOM s.r.o., Třebíč 
 • Sekce IV - Kvalita teplé vody v soustavách CZT II

  Miroslav Legutko, Jiří Fousek, Žatecká teplárenská, a.s.
 • Sekce IV - Nový způsob odsunu popílku z výsypek elektroodlučovačů a tkaninových filtrů

  Petr Rayman, RAYMAN spol. s.r.o., Kladno 
 • Sekce IV - Podpůrné služby pro ES na teplárenských zdrojích

  Ladislav Švarc, Meacont Praha spol. s.r.o.
 • Sekce IV - Poslední vývoj v úpravě vody pro teplárenské systémy

  Ole Kristensen, Hydro-X a.s., Dánsko
 • Sekce IV - Použití dat z leteckého snímkování a fotogrammetrického zpracování pro informační systémy v energetice

  Jaroslav Kotolán, GEODIS Brno, spol. s.r.o
 • Sekce IV - Povrchové ochrany částí kotlů proti korozi, abrazi a erozi

  David Braha, Castolin spol. s.r.o., Praha 
 • Sekce IV - Provozní zkušenosti s plněním požadavků vyhlášky 252/2004 Sb.

  Jindřich Šaršon, Elektrárny Opatovice, a.s.
 • Sekce IV - Společný velín v elektrárně Mělník I

  Pavel Helus, Meacont Praha spol. s.r.o.
 • Sekce IV - Výměníkové stanice v systémech CZT

  Jaromír Čermák, CETETHERM s.r.o., Praha
 • Sekce IV - Využití neuronových sítí k predikci spotřeby tepla

  Jan Havelka, Roman Polach, ORTEP s.r.o., Praha
 • Sekce V - Energetické služby a úspory energie

  Vladimír Sochor, SIEMENS, s.r.o., Praha
 • Sekce V - ERP – vertikální řešení pro teplárenství na platformě Microsoft

  Petr Karásek, Microsoft s.r.o., Praha, Ladislav Janků, EG-Expert, s.r.o., Trutnov 
 • Sekce V - Měření dodávek energií zákazníkům v oblasti tepelného hospodářství

  Stránský, UNITHERM s.r.o., Jablonec n. N.
 • Sekce V - Modernizace měření pro rozpočet nákladů na teplo a teplou vodu

  Karel Hoder, ÚAMT Brno, Miroslav Los, Lomex Blansko
 • Sekce V - Možnosti financování investic do úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

  Martin Hájek, International Finance Corporation – CEEF, Praha
 • Sekce V - Ocenění teplárenské elektřiny

  Jaroslav Kadrnožka, Vysoké učení technické v Brně 
 • Sekce V - Skutečně spotřebovaná tepelná energie pro ohřev teplé vody a její měření

  Václav Edr, Benešov
 • Sekce V - Účinná motivace – cesta k úsporám energie a snížení emisí oxidu uhličitého 

  Ladislav Černý, Praha 
 • Sekce V - Úspory elektřiny při používání otáčkově regulovaných čerpadel pro vytápění a ohřev vody

  Lubomír Čepek, Grundfos s.r.o., Olomouc

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e