Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 6/2018  

 • Heat Roadmap Europe 4 ukazuje budoucnost tep­lá­renství v Evropě
  Jiří Vecka
  Cílem již 4. etapy projektu mapujícího strategie pro nízkoemisní vytápění a chlazení v rámci klíčových států EU (reprezentující zhruba 85 až 90 % poptávky po teple), je popsat postupy potřebné k dekarb­oni­zaci evropského sektoru vytápění a chlazení. Konsorcium projektu, na němž se podílí 24 evropských univerzit, konzultačních společností a výzkumných pracovišť v oblasti trhu s tepelnou energií zastřešuje dánská univerzita v Aalborgu.
   
 • Helsinská tep­lá­renská společnost Helen usiluje o klimatickou neutralitu
  Jolana Bugáňová
  Strategie tep­lá­renské společnosti Helen Ltd přejít na klimaticky neutrální výrobu energie zapadá dokonale do plánu města Helsinky, které si dalo za cíl stát se do roku 2035 bezemisním. Společnost Helen je vlastněna městem a zajišťuje pro město dálkové vytápění a chlazení a výrobu elektřiny v kombinovaných procesech. Společnost má v plánu do roku 2050 snížit emise oxidu uhličitého na nulu.
   
 • Diskriminace tep­lá­ren musí skončit
  Jiří Vecka
  Teplárny jsou dlouhodobě le­gis­la­tivně diskriminovány tím, že se na ně vztahuje výrazně vyšší spektrum požadavků než na přímé konkurenty na trhu s teplem, což bylo zdůrazněno zejména díky poslednímu vývoji cen emisních povolenek. Státní instituce sice tep­lá­renství podporují, ale jen v obecné rovině. Nicméně skutečný stav na trhu s teplem je z pohledu tep­lá­renství velmi vážný a je v zásadním rozporu s deklarovanou podporou.
   
 • Novostavby bytových domů spoléhají hlavně na teplárny
  Pavel Kaufmann
  Připojení na soustavu zásobování teplem je v posledních letech nej­častějším způsobem zajištění tepelné pohody v bytech nových bytových domů. Nepotvrdily se tak katastrofické předpo­vědi, že se moderní budovy s nízkou spo­třebou tepla na vytápění nebudou na soustavy zásobování teplem vůbec připojovat, spíše naopak. To jen dokládá, že tep­lá­renství je stále efektivní způsob zajištění tepelné pohody v bytech.
   
 • Ceny i náklady na energie u nás kopírují vývoj mezd
  Pavel Kaufmann
  Ceny energií sice dlouhodobě stoupají, ale průměrná mzda roste také. Ve výsledku jsou na tom domácnosti po čtvrtstoletí zhruba stejně. Podíl nákladů na bydlení (nájem, údržba bytu, voda, odpady a energie) se dlouhodobě pohybuje kolem 21 % spo­třebních vydání domácnosti. Polovinu z tohoto podílu tvoří energie a na samotné vytápění a ohřev vody vynakládají domácnosti podle způsobu vytápění mezi 5 až 7 % vydání.
Vyšlo 11. 12. 2018
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e