Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 1/2021  

 • Ministr Havlíček považuje tep­lá­renství za nej­důležitější ener­ge­tickou výzvu
  Pavel Kaufmann
  27. ročník odborné konference Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky, který se letos konal v Olomouci, již tradičně zahájil Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr prů­my­slu a obchodu. Společně s náměstkem René Nedělou pozdravili účastníky konference stejně jako vloni prostřednictvím ­telemostu z Prahy.
   
 • Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem 2020
  Záměrem vy­hod­no­cení nej­lepších projektů je ocenit úspěšné real­iza­ce v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modern­iza­ci účinných, eko­nomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i ener­ge­tických potřeb služeb a prů­my­slu. Počin roku 2020 - Teplárny Brno: Vybudování Prezentačně-edukačního centra.
   
 • Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektiv­nější horkovodní rozvody
  Ocenění - Teplárna Liberec: Dokončení konverze parovodů GreenNet v Liberci. Další nominované projekty: Teplárna České Budějovice: První etapa horkovodu do areálu ČD Cargo; Teplárny Brno: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektiv­nější horkovody v Brně; Veolia Energie ČR: Pokračování rekon­struk­ce parovodu na horkovod v Přerově.
   
 • Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší
  Ocenění - Veolia Energie ČR: Náhrada spalování uhlí v teplárnách Ostrava-Přívoz a Přerov. Další nominované projekty: Plzeňská tep­lá­renská: Odsíření zdroje v areálu Plzeňské ener­ge­tiky; Teplárny Brno: Eko­lo­g­iza­ce kotlů K1 a K2 v Provozu Staré Brno; Veolia Energie ČR: Snížení emisí NOx kotle K12 v Elektrárně Třebovice.
   
 • Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovi­telných a druhotných zdrojů energie
  Ocenění - Teplárna Písek: Vyvedení tepla z bioplynové stanice a propojení soustav v Písku. Další nominované projekty: C-Energy Planá: Instalace plynových motorů Rolls-Royce pro rozvoj KVET; TTS eko s.r.o. a Obec Dříteň: Modern­iza­ce obecní bioko­telny a tepelné soustavy v Dřítni; Veolia prů­my­slové služby ČR: Instalace ko­ge­ne­račních jednotek v dole ČSM Sever a v Teplárně Přerov.
   
 • Kategorie: Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
  Ocenění - Veolia Energie ČR: Projekt rozšíření soustavy zásobování teplem v Olomouci. Další nominované projekty: C Energy Planá: Horkovodní propojení tep­lá­ren v Plané a Táboře; Teplárny Brno: Rozvoj a modern­iza­ce řídicího systému tepelných zdrojů; Veolia Energie ČR: Zajištění dodávek tepla pro další haly v CTPark Ostrava.
Vyšlo 9. 11. 2021
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e