Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 2/2020  

 • Záchrana systémů centrálního zásobování teplem získává jas­nější obrysy
  Pavel Kaufmann
  Téměř žádná z devatenácti menších tep­lá­ren na uhlí nedokáže bez přechodu na čistší formy primární energie, jako je zemní plyn, splnit přísné emisní limity. Černý scénář spojený s růstem cen za teplo a větším znečištěním ovzduší ve městech dovedl k jednacímu stolu Teplárenské sdružení České republiky a Český plynárenský svaz. S cílem předejít rozpadu soustav zásobování teplem a podpořit jejich modern­iza­ci podepsaly TS ČR a ČPS „Memorandum o spolu­práci na budoucí dekarb­oni­zaci tep­lá­renství“.
   
 • Pro přechod tep­lá­ren na zemní plyn máme speciální proces s indivi­duálním přístupem
  Pavel Kaufmann
  Diskuze odborníků o možných alternativách budoucnosti tuzemského tep­lá­renství se vedou už řadu let. Probíhají na úrovni ministerstev, odborných svazů či různých zájmových skupin. Jednou z často skloňovaných variant je přechod na zemní plyn. Skupina GasNet, nej­větší tuzemský distributor zemního plynu, je připravena zájemcům z řad malých, středních i velkých tep­lá­ren pomoci s celým procesem. Důležité je si na začátku vše dobře promyslet, naplánovat a hlavně neztrácet čas. O plynofikaci tep­lá­renských provozů jsme si povídali s Dušanem Malým, členem vedení skupiny GasNet, který má tuto agendu na starosti.
   
 • Příjmy domácností rostly rychleji než jejich výdaje na bydlení
  Pavel Kaufmann
  Náklady na bydlení v letech 2008 až 2012 pomalu rostly. Od roku 2013 ale víceméně stagnují, o to se zasloužily především výdaje za energie. Náklady na spo­třebu elektřiny skoro nerostly a na plyn a dálkové teplo se dokonce mírně snížily, což je dáno nej­en teplými zimami s nižší spo­třebou tepla, ale i vývojem cen zemního plynu a dálkového tepla. Vyplývá to z národního šetření „Životní podmínky“, které organizuje Český statistický úřad každoročně od roku 2005.
   
 • Mezinárodní projekt KeepWarm dospěl do investiční fáze
  Jolana Bugáňová
  V dubnu 2018 odstartoval evropský projekt 8. rámcového programu pro výzkum a inovace Hor­izo­nt 2020, zaměřený na zlepšení výkonnosti systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě s názvem KeepWarm. Účelem projektu je podpořit rentabilní investice do modern­iza­ce tep­lá­renských zdrojů, zvýšení efektivity výroby tepla, snížení ztrát v tepelných distribučních sítích, snížení spo­třeby fosilních paliv a využití lokálních obnovi­telných zdrojů, a tím snížení emisí skleníkových plynů v ovzduší.
Vyšlo 31. 8. 2020
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e