Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 5/2019  

 • Vývoj dálkového vytápění a chlazení ve Francii
  Jolana Bugáňová
  První etapa rozvoje soustav zásobování teplem začala ve Francii hned po 2 světové válce v největších městech s vysoko­u spo­třebou tepla. Ve většině měst bylo dálkové teplo řešeno jako veřejná služba. V posledním deseti­letí je v dálkovém vytápění ve Francii podporován zejména přechod k vyššímu využití obnovitelných zdrojů a zařízení pro ener­ge­tické využití odpadů a využití odpadního tepla z prů­my­slu a ostatních činností.
   
 • Tunely metra či důlní šachty jako nový zdroj tepla
  Pavel Kaufmann
  Vědci Švýcarského federálního techno­logického institutu v Lausanne (EPFL) sledovali, jak je to s teplem v tunelech metra. Vytvořili počítačový model, s jehož pomocí mohou přesně určit tepelné poměry v prostředí daného tunelu. Jeho použitím pak spočítali, kolik energie by mohlo Lausanne ušetřit tím, že by budoucí linku metra M3 vybavilo geotermálním systémem rekuperace tepla. ¨
   
 • Zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny narovná podmínky
  Martin Hájek
  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, mimo jiné ruší výjimku pro tzv. domovní kotelny ze zdanění zemního plynu. Zákon se dotkne bytových domů s ústředním topením a domovní kotelnou, na rodinné domy a bytové domy připojené na teplárny nebude mít žádný dopad. Zrušení výjimky přispěje k narovnání eko­nomických podmínek při vytápění zemním plynem.
   
 • Teplárny letos vyměnily rekordní délku parních rozvodů
  Pavel Kaufmann
  Teplárenské společnosti letos nahradí rekordních více než 31 kilometrů zastaralých parovodů moderními teplovodními a horkovodní rozvody v Brně, Liberci, Přerově, Českých Budějovicích, Písku, Janských Lázních a v Kolíně. Tempo rekonstruk­cí se v posledních třech letech stále zrychluje. Za posledních pět let od roku 2015 pak již bylo moder­ni­zo­váno téměř 100 kilometrů parovodních tras na efektivnější teplovody a horkovody
   
 • Při zateplování dejte pozor na hnízdiště ohrožených druhů ptáků
  Jiří Vecka
  Zateplování objektů je z podstaty věci bohulibá činnost, která vede k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí a často šetří i výdaje za vytápění. I při této činnosti je však potřeba dodržovat základní pravidla. Patří k nim i ohled na hnízdění synantropních druhů ptáků, mezi něž patří rorýs obecný. Při zateplení fasád nezřídka dochází k zakrytí větracích otvorů a zamezení vstupu do podstřešních dutin, což snižuje možnosti jejich hnízdění.
   
 • Domácnosti se na spo­třebě tepla podílejí dvěma pětinami
  Pavel Kaufmann
  Energetický regulační úřad vydal Čtvrtletní zprávu o provozu tep­lá­renských soustav ČR za 2. čtvrtletí 2019. Jedná se již o desátou pravidelnou zprávu vydávanou ERÚ od 1. čtvrtletí 2017. Za záplavy čísel, tabulek a grafů jsme pro vás tentokráte vedle základních informací vybrali data o spo­třebě tepla podle sektorů národního hos­po­dářství a podrobnou statistiku paliv používaných při výrobě tepla v České republice.
Vyšlo 26. 9. 2019
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e