Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 1/2020  

 • Pravda o „levném“ teple v Německu a „drahém“ teple u nás
  Pavel Kaufmann
  V poslední době se v médiích objevila zpráva, že v Německu je teplo lev­nější než u nás. Jaká je ale skutečnost? Teplo je v Česku lev­nější. Při porovnání nákladů na teplo s průměrnou mzdou, není ten propastný ně­ko­li­ka­násobný rozdíl v ceně tepla, ale v mnohem vyšších mzdách v Německu. Zatímco v Česku činila průměrná mzda loni na podzim 34 105 Kč, v Německu byl průměrný hrubý měsíční příjem po přepočtu kolem 123 000 Kč.
   
 • IV. výzva programu Úspory energie v soustavách zásobování teplem
  Martin Fiala a Miroslav Honzík
  V rámci čtvrté a už zřejmě i poslední výzvy s vý­znam­nou alokací na investiční podporu úspor energie v soustavách zásobování teplem je pro žada­tele od 8. ledna 2020 k dispozici minimálně 400 milionů korun. Výzva je opět průběž­ná, takže čekat s podáním žádosti na poslední chvíli se určitě nevyplatí. Příjem žádostí o podporu bude probíhat do 14. prosince 2020 formou jednostupňového sběru žádostí (pouze žádost o podporu).
   
 • Vnitrostátní plán ČR v oblasti ener­ge­tiky a klimatu z pohledu tep­lá­renství
  Jiří Vecka
  Ministerstvo prů­my­slu a obchodu zpracovalo a vláda v lednu 2020 schválila upravenou verzi Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti ener­ge­tiky a klimatu pro období 2021 až 2030. Z pohledu tep­lá­renství schválený materiál obsahuje řadu významných ustanovení. Bez soustav zásobování tepelnou energií a nových moderních zařízení na ener­ge­tické využití odpadu jsou ale cíle podle Plánu pro Českou republiku de facto nesplni­telné.
   
 • Kvalitu ovzduší v ČR ovlivňují půl na půl domácí a zahraniční zdroje
  Pavel Kaufmann
  Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo výsledky podrobné analýzy příčin znečištění ovzduší v ČR připravené v rámci aktual­iza­ce Programů zlepšování kvality ovzduší pro období 2020+. Analýzu zajistil Český hydro­me­teo­ro­log­ický ústav. MŽP ve spolu­práci s ním nyní připravuje návrho­vou část obsahující opatření ke zlepšení kvality ovzduší, která budou následně projednána s obcemi, kraji, dotčenými provozova­teli a také s veřejností.
   
 • Provozova­telé tep­lá­ren vloni investovali do snížení emisí 2 miliardy korun
  Pavel Kaufmann
  V loňském roce investovali provozova­telé tep­lá­ren v Teplárenském sdružení České republiky do eko­lo­g­iza­ce provozů na snížení emisí další více než 2 miliardy korun. Od roku 2013 si modern­iza­ční investice v tep­lá­renství vyžádaly již přes 23 miliard korun a budou pokračovat. Emise oxidu siřičitého a prachu z tep­lá­ren díky tomu klesly mezi lety 2013 a 2018 o více než polovinu, emise oxidů dusíku pak o 37 %.
   
 • Rok 2019 z pohledu klimatických statistik a potřeb tepla pro vytápění
  Pavel Kaufmann
  Uplynulých deset let bylo dosud nej­teplejší dekádou, kterou vědci zaznamenali od roku 1850, kdy se začalo provádět měření teplot. Rok 2019 byl na Zemi druhý nej­teplejší po roce 2016. V Evropě byl loňský rok také druhý nej­teplejší od začátku sledování v roce 1910 (po roce 2018). Rovněž v Česku byl rok 2019 druhý nej­teplejší od roku 1961 (opět po roce 2018). I v pražském Klementinu zaznamenali loni druhý nej­teplejší rok od roku 1775.
Vyšlo 25. 2. 2020
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e