Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 4/2019  

 • Poláci začínají chápat, že MBÚ recyklaci nenavýší
  Pavel Mohrmann
  V Olomouci se uskutečnil 2. ročník Česko - polské konference, kde si odborníci vyměnili své zkušenosti s nakládáním s odpady. Letos se zaměřili na úroveň recyklace a ener­ge­tické využití frakcí ze směsného komunálního odpadu. Jana Maršák, vedoucího oddělení koncepcí a techno­logií a zástupce ředitele odboru odpadů MŽP, odpo­vídal na dotazy týkající se srovnání odpadového hos­po­dářství obou zemí.
   
 • Rozvoj soustav zásobování teplem ve francouzském Nantes
  Jolana Bugáňová
  Nantes je nejen šestým největším městem Francie, ale také velmi atraktivním místem k bydlení. Ke kvalitě životního prostředí ve městě přispívají i rychle expandující soustavy zásobování teplem. Hlavní výz­vou pro Nantes je udržet vysoký životní standard v době nastávající demo­grafické expanze. Toto úsilí spojuje vysoko­u kvalitu života s dynamickým rozvojem města. Což by jistě ocenil i jeho rodák vizionář Jules Verne.
   
 • Roční zpráva ERÚ o provozu tep­lá­renských soustav ČR v roce 2018
  Pavel Kaufmann
  Výroba i dodávka tepelné energie v roce 2018 meziročně klesla. Nejvíce tepla, přes 55 %, bylo opět získáno spalováním z hnědého a černého uhlí. Skoro pětina tepla (19,6 %) byla vyrobena v Moravsko­slezském kraji. Více než dvě třetiny tepla byly generovány v kombinované výrobě elektřiny a tepla. Při meziročním čtvrtletním srovnání byl největší pokles brutto výroby a dodávek tepla ve 2. čtvrtletí, naopak nárůst byl pouze v 1. čtvrtletí 2018.
   
 • Nová Cenová mapa pro rok 2019 na webu naseteplo.cz
  Pavel Kaufmann
  Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých webových stránkách zveřejnil aktuální Ceník předběž­ných cen tepelné energie k 1. 1. 2019 včetně DPH. Ceník udává použité palivo, výkon zdrojů a předpo­kládanou cenu a dodávku tepla na všech úrovních předání ve 3224 cenových lokalitách. Cenová mapa zpracovaná z ceníku ERÚ udává základní informace pro dálkové vytápění domácností v 690 městech a obcích.
   
 • Zájem o dálkové vytápění v bytových domech roste
  Pavel Kaufmann
  Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil data z bytové výstavby za rok 2018. Jedním ze sledovaných parametrů je i rozdělení dokončených bytů podle způsobu vytápění. Časová řada ČSÚ zpracovává data od roku 2000. Zvyšující se podíl bytů v nových bytových domech napojených na soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE) ukazuje, že zájem o dálkové vytápění v posledních letech s výkyvem v roce 2015 stále mírně roste.
   
 • Jak dopadla letošní tep­lá­renská zima od září do května?
  Pavel Kaufmann
  Podle letošního mimořádně chladného května řada lidí soudí, že byla tuze tuhá zima. Utvrzuje je v tom i porovnání s koncem té minulé, kdy se přestalo topit už v polovině dubna, zatímco letos radiátory hřály až do samotného konce topné sezony do posledního května. Ale až v polovině května se ta letošní zima konečně výrazněji odpo­utala od tří nejteplejších zim v posledního deseti­letí a skončila jako čtvrtá nejteplejší.
   
 • Zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny je správný krok
  Pavel Kaufmann
  Vláda schválila návrh zákona, jehož součástí je také zrušení výjimky ze zdanění zemního plynu pro domovní kotelny. Teplárenského sdružení ČR to považuje za první krok ke spravedlivému narovnání výše ekologických poplatků, které platí v ceně tepla domácnosti připojené na teplárny a blokové kotelny. Novela zákona schválená vládou ruší výjimku pouze pro domovní kotelny, výjimka pro lokální vytápění domácností zůstává zachována.
Vyšlo 25. 6. 2019
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e