Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 3/2019  

 • Účastníci DTE apelují na vládu, aby plnila své závazky v ener­ge­tice
  Teplárenství může významně přispět k naplňování klimaticko-ener­ge­tických cílů České republiky do roku 2030. Nachází se však v obtížné eko­nomické situaci a současně od něj le­gis­la­tiva ochrany ovzduší vyžaduje značné investice. Účastníci dvacátého pátého ročníku konference Dny teplárenství a ener­ge­tiky v Hradci Králové proto apelují na vládu, aby plnila závazky strategických dokumentů a vytvořila eko­nomické podmínky pro modernizaci teplárenství a udržení cen tepla.
   
 • Dalších pět křišťálových komínů našlo nové majitele
  Pavel Kaufmann
  Teplárenské sdružení České republiky na Dnech teplárenství a ener­ge­tiky ocenilo křišťálovými komíny pětici Projektů roku 2018: Náhrada parních rozvodů v Praze Holešovicích, Ekologizace výtopny Samoty v Písku, Využití tepla z obnovitelných zdrojů v Přešticích, Teplo pro Thermalium Lázní Teplice a Program dlouhodobého partnerství se zákazníky ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ.
   
 • Kategorie: Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie
  Vítězný projekt: SYSTHERM s.r.o. - Využití tepla z obnovitelných zdrojů v Přešticích. Další nominované projekty: OPATHERM a.s. (MVV Energie CZ) - Elektřina pro sídliště z ko­ge­ne­rační jednotky; Teplárny Brno, a.s. - Integrované ener­ge­tické centrum Červený mlýn.
   
 • Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší
  Vítězný projekt: Teplárna Písek, a.s. - Ekologizace výtopny Samoty. Další nominované projekty: TENZA, a.s. - Nový odlučovač prachu pro biokotelnu v Plané; Veolia Energie ČR, a.s. - Snížení emisí dusíku v Elektrárně Třebovice.
   
 • Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody
  Vítězný projekt: Pražská teplárenská, a.s. -  Náhrada parních rozvodů v Praze-Holešovicích. Další nominované projekty: IROMEZ s.r.o. (MVV Energie CZ) - Náhrada parovodů efektivnějšími teplovody v Pelhřimově; Teplárna Písek, a.s. - Výměna parovodů: „Písek - Horkovod Východ“.
   
 • Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem
  Vítězný projekt: ČEZ Teplárenská, a.s. - Teplo pro Thermalium Lázní Teplice. Další nominované projekty: ČEZ Teplárenská, a.s. - Teplo pro skleníky na pěstování zeleniny v Dolní Lutyni; Elektrárny Opatovice, a.s. - Připojení bytového komplexu a sportcentra v Par­du­bicích; Teplárna České Budějovice, a.s. - Dodávka tepla pro nový pavilon budějovické nemocnice.
   
 • Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky
  Vítězný projekt: ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. (MVV Energie CZ) - Program dlouhodobého partnerství se zákazníky. Další nominované projekty: Pražská teplárenská, a.s. - Praha v barvách renovace výměníkových stanic formou graffiti; Teplárny Brno, a.s. - Zákaznická podpora při přechodu zákazníků na horkou vodu.
Vyšlo 24. 5. 2019
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e