Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 1/2019  

 • Heat Roadmap Europe 4 ukazuje budoucnost teplárenství v ČR
  Jiří Vecka
  V rámci projektu Heat Roadmap Europe 4, který se zabývá budoucností teplárenství v Evropě, byla vytvořena i Cestovní mapa sektoru vytápění a chlazení pro Českou republiku. Ta modeluje transformaci sektoru vytápění a chlazení v ČR a dokazuje, že je možné dekarbonizovat ener­ge­tický systém a snížit celko­­vou spo­třebu primární energie i náklady českého ener­ge­tického systému.
   
 • Energetická chudoba je v Česku výrazně pod průměrem Evropské unie
  Pavel Kaufmann
  Česká republika patří v Evropě k zemím s nejnižší mírou materiálové deprivace, kdy si lidé nemohou z finančních důvodů dovolit alespoň čtyři z devíti sledovaných položek, které většina obyvatel považuje za žádoucí či nezbytné pro přiměřený život. Podobné je to i při porovnání ener­ge­tické chudoby, tedy možnosti dostatečně vytápět byt.
   
 • Průměrná cena tepla v roce 2017 opět mírně klesla, od roku 2014 už po třetí v řadě
  Pavel Kaufmann
  Energetický regulační úřad zveřejnil na začátku roku „Vyhodnocení cen tepelné energie a jejich vývoj k 1. lednu 2018“. Zpráva nabízí statistické ukazatele použitých paliv, výkon zdrojů, velikost dodávek tepla, vývoj cen v letech 2007 až 2018 a konečné ceny tepelné energie za rok 2017 podle použitých paliv, úrovně předání a jednotlivých krajů.
   
 • Vloni se topilo o dva měsíce méně, než je obvyklé
  Pavel Kaufmann
  Podle údajů z pražského Klementina byl rok 2018 nejteplejším od počátku souvislého měření teplot v roce 1775. V desítce nejteplejších roků z Klementina je mimo roky 21. století ze starších období jen rok 1994. V TOP10 nejteplejších roků je přitom z posledního deseti¬letí dokonce 6 let. I když byl rok 2018 celko­¬vě nejteplejší, průměrná teplota ve dnech vytápění byla za poslední dekádu nejchladnější.
   
 • Anketa - Jak máme naložit se zbytkovým směsným komunálním odpadem
  Drtivá většina se jasně vyslovila pro jeho ener­ge­tické využití a nepřeje si jeho skládkování, respektive pro jeho skládkování „dokud to půjde“ je jen třípro­centní menšina. Ostatní hlasující v anketě si přejí po vytřídění zbytkový směsný odpad přeměnit přímo na elektřinu a teplo v ZEVO nebo je zpracovat jako tuhá alternativní paliva rovněž pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v teplárnách.
Vyšlo 21. 2. 2019
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e