Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 2/2019  

 • Jak to všechno s tím uhlím vlastně začalo?
  Pavel Kaufmann
  Doklad o prvním používání uhlí na světě přinesl průzkum Archeologického ústavu ČSAV, který v odhalených pravěkých ohništích a popelištích na ostravském vrchu Landek našel v roce 1952 drobné zlomky kamenného uhlí a jeho zkoksovatělé a popelovité součásti. Rozbory potvrdily, že šlo o uhlí vy­chá­ze­jící nedaleko sídliště na povrch. Byl tak získán první důkaz, že neolitičtí lovci před více než 25 000 lety použili pro živení svých ohnišť tohoto "černého kamene".
   
 • České teplárenství pracuje na vizi budoucnosti
  Pavel Kaufmann
  Na konci minulého roku se stal předsedou výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, a.s. Zeptali jsme se ho na současný stav českého teplárenství i jeho budoucnost, na ceny tepla a výsledky ekologizace tepláren. Jak vidí ze svého kapitánského můstku nový předseda nejbližší roky českého teplárenství? Přežije nebo ho čeká rozpad? Jaké nové výzvy před teplárenstvím stojí?
   
 • Nové požadavky na teplárenství ve směrnicích EU
  Martin Hájek
  Na konci prosince 2018 vyšly v Úředním věstníku EU tři le­gis­la­tivní akty, které tvoří základní rámec EU v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie a úspor energie do roku 2030. Jedná se o revizi směrnice o ener­ge­tické účinnosti, no­vou směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a přímo použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 o správě ener­ge­tické unie a opatření v oblasti klimatu. Článek se podrobněji věnuje oběma zmíněným směrnicím.
   
 • Schválení nových BAT pro ener­ge­tické využití odpadů se blíží
  Jiří Vecka
  Další milník v rámci procesu revize environ­mentálních požadavků na provoz zařízení na ener­ge­tické využití odpadů byl splněn v únoru 2019. Poslední krok v procesu a zároveň finální schválení nových emisních limitů by měl proběhnout v červnu 2019 s následnou aplikací zhruba od 2. poloviny roku 2023. Již v současné době však dle dat ČHMÚ a CENIA představují tato zařízení v ČR zcela marginální podíl na emisích znečišťujících látek.
   
 • Nižším nákladům na bydlení pomáhají i teplé zimy
  Pavel Kaufmann
  Český statistický úřad v březnu prezentoval výsledky šetření Příjmy a životní podmínky domácností. Většina domácností vychází se svými příjmy docela snadno nebo jen s menšími obtížemi. Podíl nákladů na bydlení, se během posledních pěti let snižoval, protože příjmy domácností rostly v průměru rychleji než jejich náklady na bydlení. Dalším faktorem je oteplování. Letošní topné období od září do května zima bude asi nejteplejší za posledních 10 let.
Vyšlo 17. 4. 2019
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e