Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 5/2018  

 • SZT Přeštice přechází na bioplyn
  Pavel Kaufmann
  Bioplynové stanice se u nás na produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů podílejí plnou čtvrtinou a generují už více elektřiny než fotovoltaické elektrárny. Na celko­vé výrobě elektřiny v ČR se bioplyn podílí zhruba 3 %. Většina bioplynových stanic však teplo vyrobené spolu s elektřinou bez užitku maří. Že to jde i jinak, ukazují projekty v Kladrubech a Přešticích.
   
 • Obrat ve sporech o náhradu imisní škody na lesích
  Martin Tužinský
  Již několik desítek let probíhají opakované soudní spory o náhradu údajné škody na lesích způsobené imisemi znečišťujících látek, které Lesy ČR vedou s ener­ge­tikou. Soudy ale začínají postupně uznávat, že za špatný stav lesů nemohou teplárny a elektrárny, které od roku 1990 investovaly desítky miliard korun na odsíření a denitrifikaci a tím došlo k naprosto zásadnímu snížení imisí síry a dusíku.
   
 • Výměny parovodů nabírají tempo
  Pavel Kaufmann
  Členům Teplárenského sdružení ČR se podařilo výrazně zrychlit tempo náhrady parních rozvodů tepla. Zatímco v roce 2016 vyměnily teplárny 10,5 km tras parovodů, vloni už to bylo 15,1 km a letos výměny překročí 22 km tras. Proti roku 2016 se letos podařilo tempo rekonstrukcí zdvojnásobit. Za posledních pět let bylo moder­ni­zo­váno téměř 87 kilometrů parních sítí na teplovody a horkovody.
   
 • Německý koncern BASF končí s výrobou bílého polystyrenu
  Pavel Kaufmann
  V ČR se v souvislosti se zateplováním domů a dotačními miliardami, které na úspory energií směřují, ročně spo­třebuje kolem 60 tisíc tun polystyrénu. Z toho se spo­třebuje ve stavebnictví zhruba 80 %. I díky tomu má ČR největší měrnou spo­třebu polystyrenu na počet obyvatel v celé Evropě. Uvedená roční spo­třeba představuje objem Velké pyramidy v Gíze, která je nejobjemnější stavbou na světě.
   
 • V čem vidíte budoucnost dálkového zásobování teplem v České republice - vy­hod­no­cení ankety
  Pavel Kaufmann
  Ze 7 možností získalo největší podporu skoro d­vou pětin respondentů ener­ge­tické využití odpadu (38 %). Což je trochu v rozporu s realitou, jelikož zařízení pro ener­ge­tické využití odpadu je u nás u dotčené veřejnosti nejtěžší prosadit. Podobný podíl (42 %) hlasujících byl při součtu pro trojici tradičních možností: spalování uhlí (16 %) + spalování zemního plynu (15 %) + spalování biomasy (11 %).
Vyšlo 2. 10. 2018
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e