Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 3/2018  

 • Dny teplárenství a ener­ge­tiky 2018 v Hradci Králové
  Pavel Kaufmann
  Dny teplárenství a ener­ge­tiky, nejvýznamnější konferenci v oboru v České republice, opět hostilo Kongresové centru Aldis v Hradci Králové. Dvojdenní konference byla tradičně koncipována jako odborné fórum pro zástupce tepláren, technologických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků.
   
 • Pět křišťálových komínů získalo nové majitele
  Pavel Kaufmann
  Teplárenské sdružení České republiky ocenilo již pošestnácté Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Do užší nominace bylo v pěti kategoriích vybráno 16 projektů, do nichž teplárenské společnosti investovaly přes 1,5 miliardy korun.
   
 • Elektrárny Opatovice, a.s.: Připojení vojenské části pardubického letiště na soustavu zásobování teplem
  Připojení objektů letiště na soustavu zásobování teplem bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Původní lokální kotelny v areálu byly na hraně životnosti a v budoucnu by nebyly schopny plnit emisní limity. Pro EOP se jedná o největší připojení za poslední roky s plánovanou dodávkou 20 000 GJ za rok.
   
 • ČEZ Teplárenská, a.s.: Náhrada tepelného čerpadla dodávkou tepla ze soustavy v Ústí nad Labem
  V loňském roce připojila ČEZ Teplárenská na soustavu zásobování teplem v Ústí nad Labem nového zákazníka, který dosud pro vytápění objektu využíval tepelná čerpadla. Zákazník si spočítal, že investice do obnovy tepelných čerpadel jsou příliš vysoké a zvolil si ekonomicky výhodnější vytápění z Teplárny Trmice.
   
 • Veolia Energie ČR, a.s.: Připojení bytových domů v lokalitě Praha - Stodůlky na soustavu zásobování teplem
  Klient posuzoval možnost výstavby decentrálních zdrojů tepla pro jednotlivé bytové domy a možnost připojení na soustavu zásobování teplem v lokalitě Praha - Stodůlky. Vybral si dálkové vytápění.
   
 • Veolia Energie ČR, a.s.: Připojení haly v prů­my­slové zóně CTPark Karviná na horkovodní síť
  Další z řady úspěšných obchodních projektů ve spolupráci s dlouholetým partnerem CTP Invest tentokrát v Průmyslové zóně Nové Pole v Karviné. Připojení na horkovodní síť dostalo přednost před plynovými infrazářiči.
   
 • Veolia Energie ČR, a.s.: Komplexní ekologizace, denitrifikace a odsíření Teplárny Karviná
  Ekologizace zdroje, který s Teplárnou ČSA zásobuje teplem 50 000 domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, prů­my­slové podniky a další objekty v Karviné a Havířově probíhala od roku 2013. Výsledkem je snížení množství oxidů síry o 3/4 a oxidů dusíku i prachu vypouštěných do ovzduší o 50 %.
   
 • CTZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ): Ekologizace kotelny v Uherském Hradišti
  Při ekologizaci kotelny CTZ s.r.o., Uherské Hradiště byla pro snížení emisí oxidů síry instalována zařízení využívající aditivní metodu odsíření. Úpravami prošly všechny čtyři kotle kotelny Mařatice. Investice ve výši 15,5 milionů korun přinese snížení emisí síry o 40 %.
   
 • Pražská teplárenská a.s.: Nový nízkoemisní plynový horkovodní zdroj v Praze-Holešovicích
  Účel nového horkovodního tepelného zdroje, vystavěného v areálu teplárny Holešovice, je zajišťovat špičkový a záložní výkon pro horkovodní soustavu Praha-Holešovice i reverzní dodávku do propojené Pražské teplárenské soustavy a podílet se na pokrytí systémové špičky.
   
 • Teplárna České Budějovice, a.s.: Náhrada parovodů horkovody v areálu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  Cílem projektu bylo dosažení ener­ge­tických úspor při rozvodu tepla v kampusu Jihočeské univerzity. Byly zrušeny stávající parní rozvody a nahrazeny horkovodním předizolovaným potrubím. Proti výchozímu stavu se snížily tepelné ztráty v potrubí o 78 %, což vede k úspoře 2539 GJ primární energie ročně.
   
 • EVČ s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.): Modernizace zdroje a tepelných sítí v Lázních Luhačovice
  Společnost EVČ v Lázních Luhačovice zajistila modernizaci rozvodů tepla do jednotlivých lázeňských ubytoven, dětské léčebny i Lázeňského divadla, vybudovala nové předávací stanice a rekonstruovala kotle z parních na horkovodní.
   
 • Teplárny Brno, a.s.: Náhrada parovodů moderními horkovody v centru Brna
  Teplárny Brno v roce 2017 pokračovaly ve výměně zastaralých parovodů již sedmou etapou za 275 milionů korun. Moderní horkovody vloni nahradily dalších více než 5 kilometrů parovodů. Na trase bylo přepojeno 32 odběrných míst.
   
 • Teplárny Brno, a.s.: Akumulace tepla v teplárně Červený mlýn
  K původnímu teplovodnímu akumulátoru o objemu 5500 m3 bylo rozhodnuto udělat druhý z nevyužívané nádrže lehkého topného oleje o objemu 5000 m3. S dokončením přestavby vzniklo unikátní technické dílo, které dovolí uložit denní spo­třebu tepla (částečně z ko­ge­ne­race a ener­ge­tického využití odpadů) pro 17 000 bytů s 50 000 obyvateli
   
 • ČEZ Energo, s.r.o. (skupina ČEZ ESCO, a.s.): Modernizace tepelného hos­po­dářství v Prostějově s využitím ko­ge­ne­račních jednotek
  Velko­u část provozu tepelného hos­po­dářství v Prostějově nyní zajišťují 4 ko­ge­ne­rační jednotky (celkem 4,5 MWe), které instalovala a provozuje společnost ČEZ Energo, jež do nich investovala 106 milionů korun.
   
 • Dukovanská teplárenská s.r.o.: Biokotelna a soustava zásobování teplem v Dukovanech - I. etapa
  V Dukovanech byla vybudována nová obecní teplárna na biomasu včetně nové soustavy zásobování teplem. Její rozvody tepla vytápí 50 rodinných domků, bytové domy, mateřskou školu, hasičskou zbrojnici, místní zámek a další objekty.
   
 • IROMEZ s.r.o. (skupina MVV Energie CZ): Dlouhodobé partnerství se zákazníky pro rozvoj SZT v Pelhřimově
  Unikátní projekt věrnostního programu pro odběratele tepla, je postaven na konceptu vzájemnosti se zákazníky a spolupráce s městem Pelhřimov. Do programu se během roku 2017 zapojilo přes 87 % zákazníků teplárny. Dlouhodobé partnerství přináší příhodné podmínky pro technicko-ekonomický rozvoj teplárny.
   
 • Plzeňská teplárenská, a.s.: Chytré teplo - nová služba pro zákazníky
  Pilotní projekt byl realizován v magistrátní budově ve Škroupově ulici v Plzni. Při této službě dochází v budovách k výrazné úspoře tepla, u pilotního projektu 20 %. Zákazníci za tuto službu platí, což částečně vyrovnává pokles tržeb teplárny. K efektivnějšímu využití vyrobené energie jsou tak motivovány obě strany.
   
 • Severočeská teplárenská, a.s.: Věrnostní program pro konečné spo­třebitele tepla
  Věrnostní program „Dáváme víc než jen teplo…” Severočeská teplárenská zavedla v říjnu 2017. Všichni odběratelé obdrželi dopis s kupóny na zvýhodněné nákupy produktů a služeb převážně regionálních partnerů.
   
 • Medaile profesora Vladimíra Lista za rozvoj teplárenství v ČR
  Představenstvo Českého svazu zaměstnavatelů v ener­ge­tice udělilo Medaili profesora Vladimíra Lista za dlouholetou aktivní práci v ener­ge­tice a za rozvoj teplárenství v České republice další pětici.
   
 • Hlavní výstupy z Dnů teplárenství a ener­ge­tiky
  Prohlášení obsahuje 7 konkrétních bodů, které chce Teplárenské sdružení České republiky prosazovat.
Vyšlo 29. 5. 2018
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e