Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 4/2018  

 • Polsko se stalo smetištěm Evropy
  Pavel Kaufmann
  Polsko je dlouhodobě zemí s nejznečištěnějším vzduchem v Evropské unii. Poláci si ovšem od dýchání jedů z ovzduší letos neoddechnou ani v létě. Polsko se poslední měsíce totiž potýká s podezřelým nárůstem požárů skládek odpadů. Hořelo jich téměř osm desítek, včetně skládek pneumatik nebo skladišť toxických odpadů.
   
 • III. výzva Programu Úspory energie v soustavách zásobování teplem
  Martin Fiala a Miroslav Honzík, MPO, Oddělení implementace OPPI a PO3 OP PIK
  V rámci třetí a prav­dě­po­dob­ně poslední výzvy s vý­znam­nou alokací na investiční podporu úspor energie v soustavách zásobování teplem (SZT) je pro žadatele od 11. června 2018 k dispozici miliarda korun. Výzva je na rozdíl od předchozích průbež­ná, takže čekat s podáním žádosti na poslední chvíli se určitě nevyplatí.
   
 • Využití důlní vody - smart řešení pro vytápění a chlazení v nizozemském Heerlenu
  Jolana Bugáňová
  V posledních deseti letech se v Evropě uskutečnilo mnoho výzkumných a podnikatelských iniciativ, jejichž cílem bylo využít vytěžené uhelné doly jako nízkoteplotní zdroj. Mezi nejúspěšnější patří projekt Minewater města Heerlen v Nizozemí. V říjnu 2008 zde uvedli do provozu nízkoteplotní systém dálkového vytápění. Projekt Minewater byl následně moder­ni­zo­ván a z jednoduchého pilotního systému Minewater 1.0 se stal plně hybridní udržitelný ener­ge­tický systém nazvaný Minewater 2.0.
   
 • Praktické zkušenosti s novými pravidly na rozdělování nákladů na teplo
  Jiří Zerzaň, předseda Rady ARTAV
  V roce 2015 byly vydány nové předpisy pro rozdělování nákladů na tepelnou energii používanou pro vytápění a dodávku teplé vody. Jedná se o novelizovaný zákon č. 67/2013 Sb. o službách (novelizace zákonem č. 104/2015 Sb.) a o vyhlášku MMR č. 269/2015 Sb. Vydání nových předpisů bylo dlouho očekávané, po jejich vydání však nastalo spíše všeobecné zklamání a rozpaky.
   
 • Nová Cenová mapa pro rok 2018 na webu naseteplo.cz
  Pavel Kaufmann
  Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých webových stránkách zveřejnil aktuální Ceník předbež­ných cen tepelné energie k 1. 1. 2018 (kal­ku­lo­vané ceny včetně DPH). Ceník udává rovněž použité palivo, výkon zdrojů a předpokládanou cenu a dodávku tepla na všech úrovních předání ve 3150 cenových lokalitách.
Vyšlo 27. 6. 2018
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e