Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 1/2018  

 • Zavedení nejlepších dostupných technik ovzduší v ČR významně nezlepší
  Martin Hájek
  Snaha omezit výjimky pro velká spalovací zařízení je s ohledem na uvedené skutečnosti velmi pro­ble­ma­tická a především nemůže ovzduší v Česku významně zlepšit, nehledě na chybějící analýzu dopadů na ener­ge­tickou soběstačnost a bezpečnost státu a samozřejmě i cenu energií pro občany. S druhým návrhem umožnit obcím, aby na svém území zakázaly spalovat nekvalitní uhlí, lze jen souhlasit, stejně jako s jeho zdůvodněním.
   
 • Snižování emisí SO2 v ener­ge­tice a prů­my­slu v kontextu přírodních zdrojů
  Jiří Vecka
  V srpnu roku 2014 došlo k mohutné erupci islandské sopky Holuhraun, která trvala půl roku. Podle aktualizovaných údajů mezinárodního týmu vědců pod vedením Islandského meteorologického úřadu z ledna 2018 erupce vypustila do ovzduší také 9,6 milionu tun SO2. Přitom celá EU-28 podle dat Evropské agentury pro životní prostředí vypustila za rok 2015 celkem 2,8 milionu tun. Tato jediná erupce tak představuje emise SO2 celé EU-28 za téměř 3,5 roku.
   
 • Oteplování sníží potřebu tepla, ale zvýší potřebu chlazení
  Pavel Kaufmann
  Výsledky projektu PESETA 3 ukazují, že nárůst průměrných teplot v Evropě vede ke snížení potřeby vytápění ve srovnání se scénářem bez klimatických změn především v dlouhodobém horizontu v období let 2070 až 2100 o 27 %. V období let 2020 až 2050 se počítá s poklesem potřeb vytápění jen o 5 %. Na druhé straně se zvýší kvůli vyšším letním teplotám v bytovém sektoru poptávka po chlazení. V porovnání se scénářem bez klimatických změn bude potřeba chlazení bytového sektoru více než trojnásobná.
   
 • I vystavená umělecká díla vyžadují svoji tepelnou pohodu
  Pavel Kaufmann
  Veletržní palác, geniální dílo architektů Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse, patří ke klenotům prvorepublikového funkcionalismu. Sídlí v něm části sbírky Národní galerie v Praze. Dnes stojí a vítá milovníky umění jen díky mimořádnému nasazení mnoha hasičských jednotek v srpnu 1974, kdy zde vypukl požár. O technologie tepelného zásobování Veletržního paláce se dnes stará Pražská teplárenská.
   
 • Průměrná cena tepla by v roce 2017 měla potřetí v řadě klesnout
  Pavel Kaufmann
  Energetický regulační úřad zveřejnil na začátku roku „Vyhodnocení cen tepelné energie a jejich vývoj k 1. lednu 2017“. Zpráva tradičně nabízí statistické ukazatele použitých paliv, výkon zdrojů, velikost dodávek tepla, vývoj cen v letech 2006 až 2017 a konečné ceny tepelné energie za rok 2016. Uvedená data jsou uvedena podle použitých paliv, úrovně předání a jednotlivých krajů.
Vyšlo 21. 2. 2018
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e