Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 6/2017  

 • Systém emisního obchodování bude v EU fungovat i po roce 2020
  Jiří Vecka
  Zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady se v rámci třístranných jednání (tzv. trialogu) dohodli na reformě fungování evropského systému obchodování s emisními povolenkami (tzv. EU ETS) po roce 2020. Šance na opravdovou reformu systému environmentálních plateb, spočívající například v zavedení celoevropské jednotné transparentní uhlíkové daně, je, zdá se, stále v nedohlednu.
   
 • Kdo skutečně špiní ovzduší v České republice?
  Jiří Vecka
  Pokud chceme dýchat čistý vzduch, je nezbytné se začít akutně věnovat z pohledu nejpro­ble­ma­tičtějších emisí prachu a benzo[a]pyrenu jasně dominujícím sektorům, tedy lokálnímu vytápění domácností a také dopravě. Zákazníci modernizovaných tepláren platí v ceně tepla i náklady související s vlivem na životní prostředí formou poplatků i nákupem povolenek, ale lokální topeniště s prokazatelně zásadním vlivem na kvalitu ovzduší neplatí paradoxně vůbec nic.
   
 • Virtuální prohlídka Červeného mlýna
  Renata Diatková
  Teplárny Brno jsou v současnosti jedinou teplárnou, která v tuzemsku veřejně prezentuje virtuální prohlídku svého provozu. Aniž by bylo nutné vstát z křesla nebo od stolu, tak lze navštívit prostory nejmodernějšího provozu Tepláren Brno Červený mlýn. Postupně budou připraveny virtuální prohlídky i zbývajících tří velkých zdrojů Tepláren Brno - provozy Špitálka, Brno-Sever a Staré Brno.
   
 • Panevropský termální atlas vyšel v nové verzi
  Jolana Bugáňová
  Letos vyšla již čtvrtá verze Panevropského termálního atlasu (PETA 4), interaktivní online aplikace, která obsahuje v rozlišení 100 x 100 metrů mapy 14 evropských zemí. Pro každou buňku je v tomto atlase namodelována regionální hustota poptávky po teple a chladu, základní geometrie dodávek v systému dálkového vytápění, dostupné zdroje odpadního tepla a potenciál pro obnovitelné zdroje energie. Tvůrci se rozhodli poskytnout mapování online a sdílet data s širokou veřejností.
   
 • Modernizace soustavy zásobování teplem i zdrojů v Brně pokračuje
  Renata Diatková
  Teplárny Brno začaly s výměnou parovodů za horkovody již v roce 2010. Náhrada parovodů přináší efektivnější výrobu i distribuci tepla. Při rozvodu tepla horkovody dochází k úsporám tepla, které se pohybují mezi 8 až 15 %, což v přepočtu ušetří jedné domácnosti 1500 až 2000 korun za rok. Při náhradě 1 km parovodu za horkovod klesnou emise CO2 z plynové teplárny přibližně o 336 tun ročně. Pro srovnání: po dokončení celé přestavby to bude, jako by z Brna zmizelo 10 000 automobilů.
   
 • Řasy a plísně, aneb proč vám po zateplení kvetou zdi?
  Pavel Kaufmann
  S rostoucím počtem zateplených bytových domů velmi rychle narůstá i počet domů, kde je povrch fasády zasažen poměrně masivním růstem mikroorganismů. Takové napadení povrchu se může objevit již v prvních letech po dokončení zateplení a ve velmi krátké době se může stát vážným estetickým, ale i zdravotním problémem, který je většinou z pohledu obyvatel těchto bytových domů zcela nepřijatelný.
Vyšlo 14. 12. 2017
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e