Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 

stahujte zde  

3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 2/2018  

 • Le­gis­la­tivní balíček Čistá energie pro všechny Evropany revoluční změny v teplárenství zřejmě nevyvolá
  Martin Hájek
  V listopadu roku 2016 přišla Evropská komise s le­gis­la­tivním balíčkem nazvaným Čistá energie pro všechny Evropany, který obsahoval le­gis­la­tivní návrhy v oblasti ener­ge­tické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů, koncepce trhu s elektřinou, zabezpečení dodávek elektřiny a pravidel správy pro ener­ge­tickou unii. Od té doby le­gis­la­tivní proces značně pokročil. Finální znění revize směrnice o ener­ge­tické náročnosti budov bylo předloženo na hlasování Evropského parlamentu v polovině dubna 2018.
   
 • Balíček k oběhovému hos­po­dářství - šance , kterou nesmíme promarnit
  Jiří Vecka
  Na konci roku 2017 bylo dosaženo politické dohody na znění nového balíku le­gis­la­tivních úprav v oblasti nakládání s odpady tzv. balíčku k oběhovému hos­po­dářství, tento kompromis byl následně potvrzen v únoru 2018. EU má ambici změnit paradigma, přeměnit odpady na zdroje a uzavřít cyklus oběhu materiálů v ekonomice, která by se tak měla změnit z dnešní lineární ekonomiky na ekonomiku cirkulární.
   
 • Teplárny mohou poskytnout elektrizační soustavě cenné podpůrné služby
  Jiří Vecka
  Teplárny nedodávají jen teplo a elektřinu, ale také poskytují cenné podpůrné služby pro provozovatele přenosové soustavy, společnost ČEPS, a.s. Zatímco tyto tzv. frekvenční podpůrné služby jsou zakotveny v le­gis­la­tivě již řadu let, poskytování podpůrných služeb provozovatelům distribučních soustav přichází na řadu až v posledním období, zejména z důvodu nárůstu množství zdrojů s nahodilou výrobou elektřiny.
   
 • Projekt KeepWarm pomůže moder­ni­zo­vat dálkové vytápění v Evropě
  Jolana Bugáňová
  V Evropě využívá dálkové vytápění kolem 100 milionů domácností, což je více než třetina jejích obyvatel. Nejvíce je dálkové vytápění rozšířeno ve Skandinávii, v Pobaltí a ve střední a východní Evropě. S ohledem na to, že část systémů dálkového vytápění ve střední a východní Evropě je ener­ge­ticky neefektivní a převažujícími zdroji energie jsou fosilní paliva (ropa, zemní plyn nebo uhlí) je stále naléhavější potřebou tyto systémy moder­ni­zo­vat.
   
 • V jakých zdrojích vidíte budoucnost dálkového zásobování teplem v České republice?
  Pavel Kaufmann
  Ve zdrojích: spalujících uhlí; spalujících zemní plyn; spalujících biopaliva; ener­ge­tického využití odpadu; jaderných; využívajících ostatní alternativní paliva a zdroje energie. Tak to je nová anketní otázka na webu tscr.cz. Při výběru minulé anketní otázky jsme z archivu vybrali jednu z prvních z podzimu 2008. To nám nabídlo unikátní srovnání preferencí jednotlivých způsobů vytápění téměř přesně po deseti letech, když jste znovu odpovídali na dotaz: Jaký je podle vás ve vašem bydlišti nejvýhodnější způsob vytápění bytu?
Vyšlo 17. 4. 2018
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e