Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> 3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 
rok 
3T - teplo, technika, teplárenství

číslo 3/2017  

 • Dny teplárenství a energetiky 2017 v Hradci Králové
  Dny teplárenství a energetiky, nejvýznamnější konferenci v oboru v České republice, opět hostilo Kongresové centru Aldis v Hradci Králové. Zkrácená dvojdenní konference byla tradičně koncipována jako odborné fórum pro zástupce tepláren, technologických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků.
   
 • Využití tepla z odpadu pro zásobování domácností a výrobu elektřiny
  Plzeňská teplárenská, a.s.
  Závod na energetické využití komunálního odpadu ZEVO Plzeň představuje moderní a ekologický provoz, který využívá energii získanou spalováním směsného komunálního odpadu k výrobě tepla pro potřeby soustavy zásobování teplem v Plzni a elektřiny dodávané do rozvodné sítě. Zařízení ročně na energii dokáže přeměnit 95 000 tun odpadu.
   
 • Modernizace teplárny v Králově Dvoře s využitím kogeneračních jednotek
  innogy Energo, s.r.o.
  Kompletní rekonstrukce a rozšíření dosavadního provozu zvýšilo spolehlivost dodávek elektřiny a tepla do 5000 domácností v Králově Dvoře a Berouně. Do původní výtopny byl instalován nový horkovodní kotel a dvě kogenerační jednotky. Modernizací teplárny a části rozvodů se rovněž snížily tepelné ztráty při výrobě i distribuci tepla.
   
 • Využití tepla z bioplynové stanice pro obec Kladruby u Rokycan
  SYSTHERM s.r.o.
  Pro obec byla vybudována soustava s teplovodními rozvody a dvěma tepelnými akumulátory pro využití zbytkového tepla z místní bioplynové stanice. Do každého domu byla osazena předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody. Na soustavu v délce 1,3 km se připojily čtyři pětiny budov v obci. Projekt vytěsnil neekologické zdroje tepla na pevná paliva.
   
 • Zvýšení komfortu dodávek tepla do bytových domů v Táboře
  BYTES Tábor s.r.o.
  Rekonstrukce 900 metrů teplovodů a výstavba domovních předávacích stanic v lokalitě Ústeckého předměstí završila postupný přechod distribuce tepla v Táboře. Přes 30 let starý čtyřtrubkový systém v kanálovém neprůlezném provedení byl nahrazen dvoutrubkovým s možností regulace spotřeby tepla přímo v objektech.
   
 • Přepojení vily Tugendhat na nový horkovod
  Teplárny Brno, a.s.
  Při konverzi parovodů na horkovody byla v roce 2016 dokončena přestavba 3,7 km dlouhého parního propojení mezi provozy Tepláren Brno Špitálka a Červený mlýn. Při přestavbě byly přepojeny na horkovod i dvě nemocnice (Fakultní dětská nemocnice a Surgal Clinic) a architektonický klenot vila Tugendhat, která je památkou UNESCO.
   
 • Ekologizace teplárny Mělník I
  Energotrans a.s.
  V rámci ekologického programu byly na všech šesti kotlích teplárny sníženy emisí oxidů dusíku. Primární opatření snižují vznik oxidů dusíku v kotli. Sekundární opatření eliminují již vzniklé emise. Současně s úpravami kotlů proběhly také zásadní rekonstrukce elektrofiltrů tuhých částic. Zmodernizované filtry splňují přísná emisní kritéria platná po roce 2020.
   
 • Kotel K14 - snížení emisí s využitím fluidní technologie
  TAMEH Czech s.r.o.
  Nový fluidní kotel K14 nahradil 4 nejstarší uhelné kotle ve společném energetickém podniku skupiny ArcelorMittal a Tauron. Kotel je vybaven vlastním odsířením, zařízením na snížení emisí NOx a tkaninovým filtrem. Má vysokou garantovanou účinnost, která přesahuje 92 %. Emise oxidů síry snížil o 1000 tun a emise dusíku o 700 tun ročně.
   
 • Modernizace provozu Brno-sever
  Teplárny Brno, a.s.
  Starý parní kotel K15 polovinu z 82 000 provozních hodin spaloval těžký topný olej s obsahem síry, takže byl natolik opotřebovaný, že by se opravy nevyplatily. Nahradila ho nová kotelna pro dva horkovodní kotle, doplněná o dva ocelové komíny. Špičkové horkovodní kotle na Brno - Severu mají účinnost 96 % a splňují současné zpřísněné emisní limity.
   
 • První využití elektrokotle v průmyslové energetice ČR
  ŠKO-ENERGO, s.r.o.
  Unikátní projekt přeměny přebytečné elektrické energie na teplo (Power to Heat) pomocí elektrokotle napojeného na teplárnu. Elektrokotel instalovaný v mladoboleslavské teplárně je díky schopnosti velmi rychlého startu schopen poskytovat provozovateli přenosové soustavy podpůrnou službu snížením výkonu bloku nebo připojením odpovídajícího zatížení k elektrizační soustavě do 15 minut od vyslání požadavku.
Vyšlo 30. 5. 2017
R
e
g
i
s
t
r
a
c
e