Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Projekt roku

Projet roku - logo

Projekty roku 2006

Fotografie projektu
Oceněný projekt

Rekonstrukce systémů CZT včetně tepelného zdroje města Hulína

MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o., Město Hulín

Projekt realizoval technickou, technologickou, ekologicky šetrnou a finančně úspornou optimalizaci městských systémů CZT v Hulíně. Byly sloučeny 3 původní soustavy do jedné, zásobující z jednoho tepelného zdroje 3 sídlištní celky s počtem cca 700 bytů. Obnova a optimalizace soustavy centrálního zásobování teplem vyplývala z koncepce podložené technicko-eko­nomickými analýzami a nenásledovala tendenční příklady okolních měst tj. rozpad vybudovaných soustav na sa­mo­stat­né domovní kotelny. Byla instalována nejlepší dostupná technika, zajištěny min. 20% úspory energie v primárním palivu pro splnění kritérií na získání podpory SFŽP, byl vyjádřen souhlas všech 100% dotčených majitelů objektů. Celospolečenský význam projektu není jen v roční úspoře zemního plynu nebo ve snížení emisí, ale v ukázce formy, jakou byl projekt zajišťující kvalitní životní prostředí realizován. Po  technické stránce je mimo instalaci nejlepších dostupných technik svými vlastnostmi výjimečný systém řízení výroby a dodávky tepla. Řídicí systém umožňuje optimalizaci startů tepelných zdrojů a výroby tepla při společné součinnosti kondenzačních kotlů, ko­ge­ne­rační jednotky provozované ve špičkovém tarifu a instalované akumulace. Dodávka tepla do systému je pak řízena dle okamžité potřeby tepla s přihlédnutím k historií dodávky, plánovanému nasazení tepelných zdrojů a stupni nabití akumulace.

Fotografie projektuFotografie projektu
Oceněný projekt

Přestavba výtopny UK IV na biomasu v Plané u Mariánských Lázní

TENZA, a.s., Město Planá

Předmětem projektu byla náhrada zastaralé technologie uhelné kotelny, která přestala splňovat zejména exhalační předpisy. Z uvažovaných variant zvítězilo využití biomasy, vzhledem k tomu, že jde o šetrný způsob vytápění z hlediska životního prostředí. Město ocenilo, že oxid uhličitý, který se vypouští do ovzduší při spalování biomasy, je při jejím růstu na základě fotosyntézy opět spo­třebován, takže jde o „bezuh­líkatou“ technologii. Palivo může být získáno přímo v regionu a nemusí být dováženo ze vzdálených lokalit, to znamená zajištění zakázek pro místní podnikatelské subjekty a vytváření nových pracovních příležitostí. Finanční prostředky vynakládané na nákup surovin zůstávají v regionu. Cena za vytápění tímto způsobem se nebude zvyšovat skokově jako např. u plynu, ale lze předpo­kládat jen inflační nárůst. Z obnovitelných zdrojů energie vybrány v místě nejlépe dostupné -  kůra a dřevní štěpka a sláma, podle této specifikace paliva byly instalovány 2 kotle, každý o výkonu 1,7 MW. Pro využití ve špičkové spo­třebě byl zachován stávající plynový kotel o výkonu 1,5 MW s hořákem v provedení Low NOx. Projekt byl realizován s dotací od SFŽP. Jednou z podmínek pro realizátora projektu bylo zachovat stávající cenu, jaká byla při využití uhelného paliva.

Fotografie projektu
Oceněný projekt

České Budějovice HORKOVOD - levý břeh

Teplárna České Budějovice, a.s.

Velmi náročný projekt řešící náhradu parních sítí, typických pro zásobování urbanistických oblastí budovaných v 60. letech. Teplárenská soustava se základním zdrojem (uhelné kotle 2 x 117 MW a plynové kotle 2 x 89 MW, 3 protitlaké turbíny o celko­vém výkonu 66,2 MW) a výtopnou (uhelný kotel, 68,5 MW), s vybudováním nových tras a rozšířením sítě zásobuje celkem 27 331 bytů, služby, administrativní budovy, podnikatelské subjekty a prů­my­sl. Roční dodávka tepla představuje kolem 3000 TJ (2/3 prů­my­slovým odběratelům, 1/3 do bytové sféry). Akumulační kapacita horkovodní soustavy umožňuje efektivní výrobu elektrické energie kolem 170 MWh ročně. Celospolečenským přínosem je zajištění tepelné energie převážně ze zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla pro 65 % bytového fondu ve městě s téměř 100 000 obyvateli a náročnou infrastruk­turou. No­vou horkovodní sousta­vou byla zvýšena účinnost distribuční sítě a tím zajištěna další úspora paliv a snížena pro­duk­ce emisí. Realizací projektu s jeho přínosy tep­lá­renská společnost přispívá k naplnění záměrů ener­ge­tické koncepce města.

Fotografie projektu

EPC projekt v areálu Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

ITES spol. s r.o.

Projekt je příkladem přístupu k poskytování komplexní služby se zajištěním co nejlepších parametrů kvality, komplexnosti služeb a ener­ge­tických úspor. Smlouva EPC (Energy Performance Contracting) je uzavřena na dobu 8 let, základem je zajištění vytápění a přípravy teplé vody pro areál nemocnice dodávkou tepelné energie ze soustavy zásobování teplem města Kladna. Základním zdrojem soustavy je ECK Generating, patřící k nejmodernějším ener­ge­tickým zdrojům s  technologií kombinované výroby elektřiny a tepla. Horkovodní soustava v areálu nemocnice nahradí původní obtížně regulovatelnou parní soustavu. Stávající plynová kotelna bude dále v podstatně redukovaném režimu dodávat páru pouze pro sterilizaci a přípravu pokrmů. ITES spol. s r.o. podle principů EPC svému zákazníkovi zaručuje dosažení úspor energie ve spo­třebě a výši budoucích nákladů na energii. Přínosy projektu realizovaného na principu zajištění ener­ge­tických úspor jsou zvýšeny o přínosy k ochraně životního prostředí vyplývající z využití zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a soustavy zásobování teplem, které je podporováno v záměrech města. Za tento přístup a zlepšení životního prostředí v Kladně bylo město již dvakrát oceněno v soutěži Město v souladu s požadavky Evropské unie.

Fotografie projektu

Zengrova Kolín - maximální komfort v dálkovém vytápění - bytové výměníkové stanice

Městské tepelné hospodářství Kolín, s.r.o

Projekt je příkladem zajištění nejnovějších trendů v oblasti bydlení s dodávkou tepla ze soustavy dálkového vytápění ze zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla Elektrárna Kolín, a.s. Pro vytápění a přípravu teplé vody je využito bytových předávacích stanic umístěných v sociálním zázemí jednotlivých nájemných bytů. Řešení nabízí hospodárný způsob dodávky energie ze soustavy dálkového vytápění, která je měřena a fakturována přímo uživateli bytu, čímž odpadají možné problémy s rozúčtováním a je na každém uživateli, kolik energie odebere. Spotřeba i parametry jsou dálkově moni­to­ro­vány z dispečinku, kde jsou denně elektro­nicky ukládána data pro kontrolu a fakturaci. Jednotlivé bytové stanice jsou napojeny na teplovodní rozvod vedený ve společné šachtě s ostatními síťovými rozvody. Teplovodní soustava je napájena z domovní předávací stanice pára - voda umístěné v suterénu domu. Bytové stanice jsou nenáročné na prostor, naprosto bezhlučné, bezpečné a hospodárné při zachování maximálního komfortu.

Fotografie projektu

Připojení komplexu hradu ve Strakonicích na tepelné sítě CZT Strakonice

Teplárna Strakonice, a.s.

Velmi ojedinělý projekt připojení historického objektu hradu k soustavě zásobování teplem ze zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla Teplárny Strakonice, a.s.. Komplex Strakonického hradu byl vytápěn elektrickými akumulačními topidly, bez regulace a s požadavky na stálou údržbu a opravy používaných elektrických topidel. Finanční nákladnost stěžovala využití vnitřních prostor hradu pro kulturní akce města, muzea, církve, základní umělecké školy a další aktivity drobných firem. Impulsem ke změně způsobu vytápění, bylo vyřešení majetkových poměrů a sjednocení názoru jednotlivých majitelů objektu na úsporné vytápění vnitřních prostorů hradu. Záměnou topného média z elektrické energie na teplovodní systém, došlo k zefektivnění zásobování areálu hradu teplem a úsporám na nákladech za vytápění. Součástí trasy teplovodu je uložení komunikačního kabelu pro přenos dat a řízení vytápění jednotlivých odběrných míst v areálu hradu. Komunikační kabel je napojen na telefonní linku, která je napojena na dispečink. Objektové předávací stanice jsou vybaveny aplikačním programem, který zabezpečí plně automatický provoz celé řízené technologie bez nutnosti trvalé obsluhy.

R
e
g
i
s
t
r
a
c
e