Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Plán pořádaných akcí

Všechny plánované akce

Seminář MODERNÍ TRENDY VE VÝPOČTECH A MODELOVÁNÍ TEPELNÝCH SÍTÍ

6.2. 2019    
Praha - Horní Počernice
Akce je určena především výrobcům, distributorům a odběratelům tepla, průmyslovým podnikům, krajským, městským a obecním úřadům. Tématika tohoto semináře vychází ze vzdělávacích potřeb, které byly zjištěny prostřednictvím průzkumu v rámci evropského projektu KeepWarm.
Akci zajišťuje*:
Teplárenské sdružení České republiky

Dny teplárenství a ener­ge­tiky 2019

24.4. - 25.4. 2019    
Hradec Králové
Odborné konference a výstava techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, elektroenergetiku a využití obnovitelných zdrojů energie.
Akci zajišťuje*:
Teplárenské sdružení České republiky;
Exponex, s. r. o.

XXIX. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ

22.1. - 24.1. 2019    
Hotel Harmonie, Luhačovice
Témata semináře: Kam směřuje česká energetika? Novela energetického zákona a novela zákona o POZE. Legislativa z pohledu regulátora trhu, aktuální cenová rozhodnutí. Plyn a jeho role v energetickém mixu ČR. Přenosová soustava a zvýšené nároky na zajištění stability. Změny na trhu s elektřinou a plynem. Progresivní technologie.Trh s emisními povolenkami, dopad na teplárenské zdroje a další.
Akci zajišťuje*:
Teplárna Otrokovice a.s.

Kongres Euroheat & Power

6.5. - 8.5. 2019    
Nantes, FRANCIE
Akce je zaměřena na témata související především s dálkovým vytápěním a chlazením. Poskytuje jedinečnou příležitost pro diskusi a rozšiřování znalostí o důležitých otázkách významných jak pro evropská, tak i globální energetická odvětví, včetně technických i obchodních přístupů, nového vývoje právních předpisů, nejnovějších provozních zkušeností, technologického vývoje a nových výsledků výzkumu.
Akci zajišťuje*:
Euroheat & Power
*) Teplárenské sdružení ČR neodpovídá za správnost údajů o akcích, které nezajišťuje
Čekej
Čekej - probíhá operace


R
e
g
i
s
t
r
a
c
e