Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Plán pořádaných akcí

Všechny plánované akce

Dny teplárenství a ener­ge­tiky 2019

24.4. - 25.4. 2019    
Hradec Králové
Odborné konference a výstava techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, elektroenergetiku a využití obnovitelných zdrojů energie.
Akci zajišťuje*:
Teplárenské sdružení České republiky;
Exponex, s. r. o.

Kongres Euroheat & Power

6.5. - 8.5. 2019    
Nantes, FRANCIE
Akce je zaměřena na témata související především s dálkovým vytápěním a chlazením. Poskytuje jedinečnou příležitost pro diskusi a rozšiřování znalostí o důležitých otázkách významných jak pro evropská, tak i globální energetická odvětví, včetně technických i obchodních přístupů, nového vývoje právních předpisů, nejnovějších provozních zkušeností, technologického vývoje a nových výsledků výzkumu.
Akci zajišťuje*:
Euroheat & Power
*) Teplárenské sdružení ČR neodpovídá za správnost údajů o akcích, které nezajišťuje
Čekej
Čekej - probíhá operace


R
e
g
i
s
t
r
a
c
e