Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Plán pořádaných akcí

Všechny plánované akce

Dny teplárenství a energetiky 2018

24.4. - 25.4. 2018    
Hradec Králové
Odborné konference a výstava techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiku a využití obnovitelných zdrojů energie.
Akci zajišťuje*:
Teplárenské sdružení České republiky;
Exponex, s. r. o.

Seminář REGULACE V ODVĚTVÍ TEPLÁRENSTVÍ A CENOVÉ KONTROLY DRŽITELŮ LICENCÍ ZE STRANY ERÚ

30.11. 2017    
Praha

Akci zajišťuje*:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
*) Teplárenské sdružení ČR neodpovídá za správnost údajů o akcích, které nezajišťuje
Čekej
Čekej - probíhá operace


R
e
g
i
s
t
r
a
c
e