Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktivity >> Plán pořádaných akcí

Všechny plánované akce

Kurz vzdělávání v energetice - TEPLÁRENSTVÍ A JEHO TECHNOLOGIE

20.9. - 21.9. 2017    
Praha
Kurz se skládá z přednášek odborných pracovníků a pedagogů VUT v Brně, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Energetického regulačního úřadu. Cílem kurzu je zvýšení úrovně vzdělanosti pracovníků energetických provozů, výrobců energetických zařízení, projekčních organizací a státní správy.
Akci zajišťuje*:
Teplárenské sdružení České republiky;
Vysoké učení technické v Brně

TEP•KO 2017

9.11. 2017    
Praha
Výroční konference teplárenské obce
Akci zajišťuje*:
Teplárenské sdružení České republiky;
JMM CS spol. s r.o.

Seminář PŘEHLED, KTERÝ POTŘEBUJE EKOLOG, PROVOZNÍ EKONOM A PRÁVNÍK V ENERGETICKÉM PROVOZU KE SVÉMU VÝKONU FUNKCE

19.9. - 20.9. 2017    
Zámek Loučeň u Nymburka
Program je zaměřen na aktuální problematiku řešenou v energetických provozech, zejména na oblast náhradových řízení za imisní škody na lesích a vedení soudních sporů s vlastníky lesů za imisní škody na nich a možnostech obhajoby energetických subjektů a dále na kybernetickou bezpečnost
Akci zajišťuje*:
Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Mezinárodní konference o dálkovém vytápění a chlazení

24.10. - 25.10. 2017    
Katar
Konference bude věnována diskusi o klíčových otázkách urychlení rozvoje dálkové energetiky.
Akci zajišťuje*:
Euroheat & Power
*) Teplárenské sdružení ČR neodpovídá za správnost údajů o akcích, které nezajišťuje
Čekej
Čekej - probíhá operace


R
e
g
i
s
t
r
a
c
e