Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

O nás >> Stanovy Sdružení >> Stanovy

Stanovy Teplárenského sdružení České republiky

z listopadu 2010 ve znění změny stanov z dubna 2019

§ 1

POSTAVENÍ, NÁZEV A SÍDLO

 1. Název sdružení zní: "Teplárenské sdružení České republiky", (dále jen "Sdružení"), používaná zkratka "TS ČR".
 2. V zahraničním styku je používán název v anglickém jazyce "Association for District Heating of the Czech Republic", používaná zkratka "ADH CR".
 3. Sídlo Sdružení: Praha.
 4. Sdružení je zájmovým sdružením právnických osob podle § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Sdružení je právnickou osobou.

§ 2

PŘEDMĚT ČINNOSTI

 1. Předmětem činnosti Sdružení je:
  1. přispívat k dobrému jménu českého teplárenství, Sdružení i jeho členů,
  2. zastupovat, prosazovat a obhajovat společné zájmy členů v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla a provozování soustav zásobování tepelnou energií v dialogu s Parlamentem a Vládou České republiky, Energetickým regulačním úřadem, regionálními samosprávami, politickými stranami a hnutími a dalšími národními a mezinárodními institucemi a orgány,
  3. koordinovat zájmy a postup členů s cílem vytváření a prezentace jednotných stanovisek a organizovat a administrativně zabezpečovat činnost odborných pracovních skupin,
  4. zastupovat a prosazovat zájmy svých členů v mezinárodních organizacích,
  5. spolupracovat s obdobně zaměřenými institucemi v České republice i v zahraničí,
  6. shromažďovat, analyzovat a uchovávat odborné poznatky, statistická data a další podklady pro obhajobu a propagaci role soustav zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla jako čistých technologií přispívajících