Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Počet nových bytů připojených na teplárny se loni oproti roku 2011 více než zdvojnásobil

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil aktuální data z bytové výstavby v roce 2018 s časo­vou řadou od roku 2000. Jedním ze sledovaných parametrů je i rozdělení dokončených bytů podle způsobu vytápění.

Časová statistická řada ČSÚ zpracovává do tabulky data od roku 2000 pro bytové domy v členění: Počet domů celkem; jejich způsob vytápění - centrální domovní, centrální dálkové a lokální. Dále pak: Počet bytů v bytových domech celkem; jejich způsob vytápění - centrální domovní, centrální dálkové a...



Nové sborníky

 • Seminář EKONOMICKÉ A FINANČNÍ MECHANISMY V TEPLÁRENSTVÍ



Zpravodaj

 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o registru smluv ve znění postoupeném Senátu
 • TS ČR připomínkovalo návrh nového zákona o metrologii
 • Komise vyzývá členské státy, aby byly v plánech provádění Pařížské dohody ambicióznější
 • Vláda schválila novelu horního zákona
 • MPO zveřejnilo Zprávu o vývoji ener­ge­tického sektoru v oblasti tepla za rok 2017
 • Směrnice a nařízení k trhu s elektřinou byly zveřejněny v Úředním věstníku EU
 • Evropská komise konzultuje návrh nařízení k parametrům pro změnu alokace v EU ETS
 • Vláda schválila daňový balíček
 • Čím delší je časové období, tím hladší je křivka průběhu teplot
 • Pracovní skupina pro ekologickou le­gis­la­tivu
 • Z nákladů na bydlení meziročně nejvíce podražila elektřina o 12,5 %
 • Květen byl letos rekordně chladný, vloni zase mimořádně teplý
 • Ledoví muži jsou stále aktuální a jaro se dokonce mírně ochlazuje
 • Rada schválila směrnici o otevřených datech a opak. použití informací veřejného sektoru
 • Teplárna ve Dvoře Králové prochází kompletní modernizací
 • Studený a vlhký máj ve stodole ráj … Deštivý květen, žíznivý říjen?
 • Indikativní cena zemního plynu pro 3. čtvrtletí 2019 je stále nad loňským průměrem
 • Vláda schválila novelu zákona o oceňování majetku
 • Inovační projekty ČEPS reagují na změny v ener­ge­tickém prostředí
 • Počet nových bytů připojených na teplárny se loni oproti roku 2011 více než zdvojnásobil
 • Komořanská teplárna UE plánuje letos do zdroje i horkovodů investovat přes půl miliardy
 • Česko­budějo­vic­ká teplárna obhájila titul Bezpečný podnik
 • Pražská teplárenská dodala v ukončené topné sezoně zákazníkům 7 900 TJ tepla



3T - teplo technika teplárenství  3/2019

 • Účastníci DTE apelují na vládu, aby plnila své závazky v ener­ge­tice
 • Dalších pět křišťálových komínů našlo nové majitele
 • Kategorie: Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie
 • Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Cestující zbytečně otevírají okna. Pouští dovnitř horký vzduch a klimatizace nestíhá, upozorňuje dopravní podnik
 • ŠAMANOVO DOUPĚ: Tři efekty výpadku
 • Komentář k deklaraci účastníku trhu s elektřinou a plynem
 • Evrospká komise schválila pravidla italské kapacitní aukce
 • Poslanci si vyšlápli na ČEZ. Bude muset zveřejňovat smlouvy v registru
 • EK vyzvala státy, aby byly ambicióznější v ener­ge­tických plánech
 • Do třiceti let má být pražské ovzduší bez jediného gramu CO2, shodli se radní
 • Vláda nechce měnit poplatky za těžbu jen jednou za pět let, pomoci má novela horního zákona
 • Hlavolam světové ener­ge­tiky: Jak dostát rostoucí poptávce po energii ve světě citlivém na emise CO2
 • Experti: Blackout nelze zcela vyloučit, Česku ale spíše nehrozí
 • Radní Prahy schválili závazek do roku 2030 snížit CO2 o 45 %
 • MPO: Obnovitelné zdroje budou v ČR druhým nejvýznamnějším zdrojem
 • Jufa koupila solární parky za miliardu, stala se dvojkou na českém trhu
 • V Jižní Americe obnovili dodávku elektřiny, kolaps postihl 50 milionů lidí
 • Po výpadku energie v Argentině obnovili dodávky v téměř celé zemi
 • Uhlí má ve Finsku nahradit biomasa, navzdory obřím domácím lesům ji země chce dovážet
 • Argentina a Uruguay postihl rozsáhlý výpadek proudu
 • Větrné elektrárny nejsou stále dost populární, Braniborsko převede část jejich zisků na přilehé obce
 • Za více než polovinou výroby elektřiny ve větrných elektrárnách v USA stojí pouhé 4 státy
 • Obří solární elektrárna na Sahaře by mohla elektrickou energií zásobovat celou Evropu
 • Ve Skotsku vyroste 50MW bateriový systém u větrné farmy
 • Evropský účetní dvůr varuje: podíl obnovitelných zdrojů roste pomalu a chybí klíčové nástroje pro jejich podporu
 • Energetická chudoba hrozí až pětině českých domácností
 • IEA: Svět by se měl více zaměřit na vodík jako zdroj energie

Anketa
Byli byste v zájmu ukončení skládkování směsného komunálního odpadu ochotni ak­cep­tovat existenci moderního zařízení pro ener­ge­tické využití odpadů v blízkosti vašeho bydliště?

Hlasujte kliknutím na příslušnou odpověď. Hlasovat můžete pouze jednou. Výsledky ankety se zobrazí po Vašem hlasování.