Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Nová vláda musí rychle dokončit podmínky pro transformaci tep­lá­renství

Tisková zpráva ze dne 16. 12. 2021 (Praha): Teplárenství se potýká s extrémními cenami zemního plynu i povolenek a čas na přípravu a rozjezd dekarb­oni­začních projektů se rychle krátí. České tep­lá­renství od nové vlády očekává, že velmi rychle nastaví funkční le­gis­la­tivní a eko­nomický rámec, v němž bude možné real­izo­vat potřebné investice do ...

Teplárenství se potýká s extrémními cenami zemního plynu i povolenek a čas na přípravu a rozjezd dekarb­oni­začních projektů se rychle krátí. České tep­lá­renství od nové vlády očekává, že velmi rychle nastaví funkční le­gis­la­tivní a eko­nomický rámec, v němž bude možné real­izo­vat potřebné investice do...



Plánované akce

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2022



Zpravodaj

 • Šest slovenských státních tep­lá­ren plánuje proinvestovat 37 milionů eur
 • Přípravné práce na využití vodíku v Teplárnách Brno se rozjely už naplno
 • Karlovy Vary, Chodov a Nová Role a uzavřely memorandum se Sokolovskou uhelnou
 • MŽP navrhuje přechodné období pro zákaz skládkování zdravotnických odpadů
 • ERÚ konzultuje úpravu vyhlášky o udělování licencí
 • Veolia: Klienti se vrací od plynu k dálkovému teplu
 • Zemní plyn v České republice 2010 - 2020
 • SAKO Brno bilancuje roční provoz absorpčního tepelného čerpadla
 • Dva pohledy na setkání ministra prů­my­slu a obchodu Josefa Síkely s Radou ERÚ
 • Podrob­nější klimatické statistiky uplynulé dekády 2012 až 2021 a Normály od roku 1961
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k odkladu plnění kritérií udrži­­telnosti v EU ETS
 • Teplárny Brno spouští svoji aplikaci pro službu E-mobility TB
 • Ministerstvo financí vydalo stanovisko k oceňování věcných břemen
 • Elektrárny Opatovice, a.s., oddělily výrobu elektrické energie a tepla od distribuce tepla
 • Rekordně teplý Silvestr odsunul loňský rok na druhé místo mezi nej­chlad­nějšími roky dekády
 • Vláda schválila programové prohlášení vlády
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh vyhlášky o stanovení druhů a parametrů POZE
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh vyhlášky o zajištění přiměřenosti poskytované podpory
 • Globální ener­ge­tika začíná řešit po oxidu uhličitém i metan
 • Kladenská teplárna k chovu ovcí letos na jaře přidá i nové úly se včelami
 • Elektrárny Opatovice získaly pravomocnou výjimku z emisních limitů
 • MŽP spustilo nový systém plnění ohlašovacích povinností



3T - teplo technika teplárenství  2/2021

 • Provozova­telé tep­lá­ren investovali do snižování emisí již 25 miliard Kč
 • Kdo nej­více ovlivňuje kvalitu ovzduší v regionu
 • Průmysl a ener­ge­tika významně snižují eko­lo­gickou zátěž ovzduší
 • Vedlejší ener­ge­tické pro­duk­ty z tep­lá­ren šetří primární suroviny



Energetika aktuálně

 • Rozšiřování německé přenosové soustavy nabralo ně­ko­li­ka­leté zpoždění, tvrdí nové ministerstvo
 • Za ceny energií Green Deal nemůže. Příčinou krize je hlavně drahý plyn,
 • Příprava na certifikace udrži­telné elektřiny a tepla z pevné biomasy a bioplynu
 • Itálie pošilhává po jádru. Rostoucí ceny elektřiny začínají děsit obyva­tele
 • Fialova vláda slibuje být zele­nější než Babišova. Chce dřívější konec uhlí a podpoří malé farmy
 • Hejtmani za ANO kritizují podobu pracovní karantény, Kuba čeká diskusi
 • V Polsku demonstrují Češi proti Turówu, očekávají střety s horníky
 • Německý účet za Green Deal. Teprve teď jim dochází, že nemohou opustit jádro, uhlí a plyn najednou
 • IEA: Celosvětová poptávka po elektřině loni výrazně rostla
 • Nebývalá věc. Už v polovině ledna jsou evropské zásobníky plynu poloprázdné
 • Do Chvaletic se má vozit odpadní rtuť z celé země, bude se zde likvidovat
 • Botanická málem přišla o teplo, zkázu odvrátili narychlo svolaní radní
 • Podpora solárních zdrojů znamená další zchudnutí sociálně slabých
 • Německý ministr představil opatření pro dosažení 80% podílu OZE na spo­třebě elektřiny do roku 2030
 • Nová budoucnost Sokolovské uhelné: solární panely. Dnes je plyn tak drahý, že je lepší pálit uhlí, říká spolu­maji­tel
 • „Zelená inflace“ aneb jak rostoucí ceny surovin mohou ohrozit ener­ge­tickou transformaci
 • Je vám zima a nemáte na topení? Hýbejte se, radil dodava­tel energií
 • Energetické plány jsou utopie, Evropa z nich vycouvá, říká odborník
 • Za energie lze ušetřit, s pomocí dotací opravdu výrazně. Na co a jak čerpat
 • Oteplování Země: : Zachrání nás transformace ener­ge­tiky?
 • Evropská sázka na obnovi­telné zdroje naráží na realitu. Co ukázaly statistiky za loňský rok?
 • Westinghouse chce české firmy pro Dukovany i pro elektrárny v Polsku, říká viceprezident společnosti
 • Fiala a Bek přijali šéfa Evropské rady Michela, řešili předsednictví
 • Vítěz tendru na Dukovany by mohl v ČR postavit až další tři jaderné bloky
