Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Teplárny opět zahájily dodávky tepla pro vytápění

Tisková zpráva ze dne 20. září 2021 (Praha): Vzhledem k výraznému poklesu průměrných denních teplot na konci minulého týdne, začaly některé teplárny už v pátek opět natápět soustavy zásobování teplem a dodávat odběra­telům teplo také pro vytápění. O víkendu se k nim přidaly další teplárny a podle předpo­vědi by v úterý měla topit většina tep­lá­ren v ...

„Připravenost většiny tep­lá­ren na no­vou topnou sezonu prověřilo studené počasí na přelomu srpna a září. Teď už to vypadá na opravdový začátek vytápění pro téměř 4 miliony obyva­tel České republiky, které se mohou spolehnout na bezpečné a eko­lo­gické dodávky tepla z tep­lá­renských soustav,“ řekl...



Nové sborníky

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2021



Zpravodaj

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky potvrdily, že jsou prestižní ener­ge­tickou konferencí
 • Drahé povolenky a plyn tlačí na ceny tepla i na Slovensku
 • ERÚ vydal cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie na rok 2022
 • MŽP připravilo návrh Zprávy o životním prostředí za rok 2020
 • Pracovní skupiny pro právní otázky a pro eko­lo­gickou le­gis­la­tivu k NEZ
 • Teplárny opět zahájily dodávky tepla pro vytápění
 • Společná tisková zpráva EU a USA o celosvětovém závazku týkajícím se methanu
 • MPO zahájilo další etapu EKOAUDITu 2021
 • Komín teplárny na Brandlu v Jablonci příští sobotu 25. 9. odstřelí
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh koncepce rozvoje metro­lo­gie ČR v období 2022-2026
 • Kvarteto křišťálových komínů pro nej­lepší tep­lá­renské projekty roku 2020
 • Nominace na Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2020
 • Transformace tep­lá­renství je investičně náročný úkol, může spolknout až sto miliard korun
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu ener­ge­tického zákona s pozměňovacími návrhy Senátu
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona POZE s pozměňovacími návrhy Senátu
 • Hradec Králové změnil postoj a proti rozhodnutí o výjimce pro EOP se neodvolá
 • Veolia chystá konec spalování uhlí také v kolínské elektrárně
 • Teplo lidem ve Kbelích dodá firma místní radnice a společnosti Prometheus
 • Německá ener­ge­tika vyzvala úřad EU k omezení spekulací s emisními povolenkami
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh Cirkulárního Česka 2040
 • Dlouhý: ČR musí při plnění klimatických cílů zachovat ener­ge­tickou soběstačnost.
 • Písecká teplárna je v zisku, zprovoznila nový ko­tel na biomasu
 • SAKO Brno vrátilo do "oběhu" k dalšímu využití 5 777 tun železných a neželezných kovů 



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Teplárny opět zahájily dodávky tepla pro vytápění (20. 9. 2021)
 • Tisková zpráva: Kvarteto křišťálových komínů pro nej­lepší tep­lá­renské projekty roku 2020 (15. 9. 2021)
 • Tisková zpráva příloha: Představení ostatních nominovaných projektů z roku 2020 (15. 9. 2021)



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Mladí lidé věnují čas a energii proměně Sedmičky
 • ČPS: Zájem o zemní plyn vidi­telně narůstá
 • Vzdejte se výhodné smlouvy. Dodava­telé energií přesvědčují zákazníky, aby přešli na vyšší ceny
 • EU se podle španělské ministryně radí, jak si poradit s vysokými cenami energií
 • Zakázané téma německých voleb: Mělo by se nej­dřív skončit s uhlím, nebo s jádrem?
 • Cenové rozhodnutí č. 4/2021
 • Energetický regulační věstník 6/2021
 • Firmám se vyplatí vlastní výroba elektřiny, míní účastnící odborné konference
 • My Němci pro vás zachráníme planetu
 • Ve Francii vybrali uchazeče o stavbu komerční plo­voucí větrné elektrárny
 • Čína slíbila, že nebude budovat nové uhelné elektrárny v zahraničí
 • Ledvice jako laboratoř. ČEZ tam testuje solární panely pro obří parky
 • ROZHOVOR: Vědomá likvidace v EU
 • EKOLOGIE: Evropský dárek Číně…
 • EKONOMIKA: Proč je najednou všechno dražší
 • Cesta k levné elektřině? Nové soláry a větrníky začnou nahrazovat uhlí
 • Energošmejdi využijí poslední měsíce pro své řádění, varuje předseda ERÚ
