Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Teplárny opět zahájily dodávky tepla pro vytápění

Tisková zpráva ze dne 20. září 2021 (Praha): Vzhledem k výraznému poklesu průměrných denních teplot na konci minulého týdne, začaly některé teplárny už v pátek opět natápět soustavy zásobování teplem a dodávat odběra­telům teplo také pro vytápění. O víkendu se k nim přidaly další teplárny a podle předpo­vědi by v úterý měla topit většina tep­lá­ren v ...

„Připravenost většiny tep­lá­ren na no­vou topnou sezonu prověřilo studené počasí na přelomu srpna a září. Teď už to vypadá na opravdový začátek vytápění pro téměř 4 miliony obyva­tel České republiky, které se mohou spolehnout na bezpečné a eko­lo­gické dodávky tepla z tep­lá­renských soustav,“ řekl...



Nové sborníky

 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky 2021



Zpravodaj

 • WHO vydala přís­nější doporučení pro mezní koncentrace škodlivin v ovzduší
 • EK zahájila veřejnou konzultaci k revizi pravidel EU v oblasti kvality ovzduší
 • MPO vydalo statistický přehled Obnovi­telné zdroje energie v roce 2020
 • Dny tep­lá­renství a ener­ge­tiky potvrdily, že jsou prestižní ener­ge­tickou konferencí
 • Drahé povolenky a plyn tlačí na ceny tepla i na Slovensku
 • ERÚ vydal cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie na rok 2022
 • MŽP připravilo návrh Zprávy o životním prostředí za rok 2020
 • Pracovní skupiny pro právní otázky a pro eko­lo­gickou le­gis­la­tivu k NEZ
 • Teplárny opět zahájily dodávky tepla pro vytápění
 • Společná tisková zpráva EU a USA o celosvětovém závazku týkajícím se methanu
 • MPO zahájilo další etapu EKOAUDITu 2021
 • Komín teplárny na Brandlu v Jablonci příští sobotu 25. 9. odstřelí
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh koncepce rozvoje metro­lo­gie ČR v období 2022-2026
 • Kvarteto křišťálových komínů pro nej­lepší tep­lá­renské projekty roku 2020
 • Nominace na Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2020
 • Transformace tep­lá­renství je investičně náročný úkol, může spolknout až sto miliard korun
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu ener­ge­tického zákona s pozměňovacími návrhy Senátu
 • Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona POZE s pozměňovacími návrhy Senátu
 • Hradec Králové změnil postoj a proti rozhodnutí o výjimce pro EOP se neodvolá
 • Veolia chystá konec spalování uhlí také v kolínské elektrárně
 • Teplo lidem ve Kbelích dodá firma místní radnice a společnosti Prometheus
 • Německá ener­ge­tika vyzvala úřad EU k omezení spekulací s emisními povolenkami
 • TS ČR při­po­mínkovalo návrh Cirkulárního Česka 2040



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Teplárny opět zahájily dodávky tepla pro vytápění (20. 9. 2021)
 • Tisková zpráva: Kvarteto křišťálových komínů pro nej­lepší tep­lá­renské projekty roku 2020 (15. 9. 2021)
 • Tisková zpráva příloha: Představení ostatních nominovaných projektů z roku 2020 (15. 9. 2021)



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Nedostatek elektřiny v Číně zavírá továrny, analytici zhoršují výhledy růstu
 • Rusko a Maďarsko podepsaly ener­ge­tickou dohodu, Ukrajina ji odsoudila
 • Za spalování uhlí platíme zdravím. Elektrárny přesto dostávají výjimky
 • Zeman podepsal zákon vylučující ruské a čínské firmy z dostavby Dukovan
 • Největší plo­voucí větrná elektrárna na světě byla zprovozněna
 • Boj s klimatickou krizí je nový komunismus. S ochranou životního prostředí nemá nic společného, říká Topolánek
 • Evropská ener­ge­tická krize se rozšiřuje i do zbytku světa, píše Bloomberg
 • Kdo rozhodne o Dukovanech a co bude s dopra­vou? V Rozstřelu odpo­vídá Havlíček
 • Bloomberg: Evropská ener­ge­tická krize se rozšiřuje i do zbytku světa
 • EVROPA: Výsledek fanatického eko­lo­gismu
 • GLOSA: Nesmyslné titulky v novinách
 • Vláda chce dát ener­ge­tické šeky 800 tisícům rodin. Bude to stát miliardy
 • Někteří prodejci energií se snaží zbavit pro­duk­tů s fixovanou cenou
 • KOMENTÁŘ: Nebezpečná evropská dieta. Unie se chystá k eko­nomické sebevraždě
 • Na co u nás jezdí „čistá“ eloktroauta? Na uhlí, na plyn a uran z Ruska!
 • V Jablonci padl k zemi 162 metrů vysoký komín bývalé výtopny na Brandlu
 • VIDEO: Koukej, tam začíná Jablonec. Dominantu města teď poslal k zemi dynamit
