Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemie

Tisková zpráva ze dne 8. dubna 2021 (Praha): Potřeba tepla na vytápění za celý loňský rok nedosáhla na deseti­letý průměr, a tak se při vyúčtování nákladů na teplo a ohřev vody za rok 2020 lidé při správně nastavených zálohách nemusí obávat nedoplatků ani při zvýšené spo­třebě tepla kvůli častějšímu pobytu doma. Meziročně došlo loni kvůli pandemii k ...

Klimatická náročnost, tedy potřeba tepla pro vytápění byla v letech 2019 a 2020 stejná a v obou se topilo až do konce května. O celko­vé spo­třebě tepla v domácnostech rozhodla protiepidemická opatření, zejména distanční výuka, práce z domova a omezení pohybu. Teplárny zaznamenaly u spo­třeby...



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemie (8. 4. 2021)
 • Tisková zpráva: Teplárenské sdružení České republiky slaví 30 let činnosti (26. 3. 2021)



Zpravodaj

 • MPO připravilo Národní plán obnovy
 • MMR předložilo návrh Dohody o partnerství v programovém období 2021-2027
 • Hos­po­dář­ský výbor PS schválil pozměňovací návrhy k zákonu o podporovaných zdrojích energie
 • Letošní zima je zatím mírně chlad­nější než průměr deseti­letí
 • Modern­iza­ce ko­telen dodá Broumovu stabilní teplo a elektřinu
 • TS ČR se zúčastnilo cílené konzultace k revizi IED
 • ERÚ vypořádal při­po­mínky k vyhlášce o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb
 • Teplárny Brno zapůjčí svá elektro­auta k vyzkoušení městským částem
 • Dodávky tepla v loňském roce významně ovlivnila pandemie
 • Podle studie ČVUT bude konec uhlí v tep­lá­renství stát 98 až 108 miliard korun
 • ČEZ v Dětmarovicích končí s uhlím, teplo pro okolní města bude vyrábět z plynu
 • TS ČR se zúčastnilo konzultace k úpravě Obecného nařízení k blokovým výjimkám GBER
 • První jarní den byl paradoxně nej­chlad­nějším dnem letošního března
 • MŽP připravilo novelu vodního zákona k pro­ble­ma­tice havárií
 • ERÚ zaslal do mezirezortu novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem
 • Přehled le­gis­la­tivy za březen 2021
 • Komise konzultuje prováděcí nařízení ke kritériím udrži­telnosti lesní biomasy
 • Březen 2021 - třetí nej­chlad­nější březen dekády srovna­telný s průměrem let 1961 až 1990
 • Nové číslo magazínu DoTek připravila Severočeská tep­lá­renská
 • Komise zahájila navazující veřejnou konzultaci k revizi pravidel pro plynárenství



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Apple buduje jedno z nej­větších bateriových úložišť v USA
 • Česko na baterky? Do deseti let bude půlka škodovek na elektřinu, ve hře je i stavba nové továrny
 • Dřevo je nej­lev­nějším palivem, díky kůrovci poráží i uhlí
 • Stát foto­voltaiku likviduje, sám z ní ale nej­víc těží, říká magnát Zemek
 • První jaderná elektrárna v arabském světě zahájila komerční provoz. Stavba nabrala zpoždění
 • Elektrárna Dětmarovice na Karvinsku přestane do d­vou let využívat uhlí
 • Na neplatiče v domě doplácí všichni sousedé. Omezení exekucí by situaci ještě zhoršilo, říká Vysloužil
 • V Dukovanech vzniká 3D model jaderné elektrárny, kromě bezpečnostních prvků
 • Elektrárna Dětmarovice končí s uhlím. Dodávky tepla pro Orlo­vou a Bohumín však budou pokračovat. Projděte si s námi tuto elektrárnu!
 • Bulharský soud potvrdil firmám ČEZ pokutu za zneužití postavení na trhu
 • ?rsted představil obří projekt na zelený vodík u pobřeží Severního moře
 • V Oklahomě je real­izo­ván jeden z nej­větších větrných projektů v USA
 • Střechy v Brně a v Praze mohou vyrábět gigawattho­diny elektřiny
 • Vattenfall a Siemens Energy otestují v Berlíně obří tepelné čerpadlo pro dálkové vytápění
 • Německo plánuje nahradit uhelné bloky spalováním lesů
 • Náklady spojené s útlumem OKD mají do konce roku 2024 činit devět miliard korun
 • Vláda probere analýzy ohledně zatopení jam na Ústecku
 • Studie: Uhlí končí příliš pomalu na to, aby byla naplněna Pařížská dohoda
 • Diskriminace foto­voltaiky pokračuje. Tisíce firem jsou dále v ohrožení, hrozí jim bankrot
 • Španělská Iberdrola získala tři větrné farmy v Polsku
 • Je absurdní se s někým z uchazečů o Dukovany vůbec nebavit. Musí to mít úroveň, odmítá Havlíček kritiku Senátu
 • EPH uzavře v Německu dvě uhelné elektrárny, vyhrál aukci na kompen­zace
 • Platts: Rusko bude i nadále nej­větším dodava­telem plynu do Evropy, jeho podíl do roku 2040 ještě vzroste
 • Jak zachovat členům ener­ge­tického společenství zákaznická práva?
