Teplárenské sdružení České republiky - titulní strana
sdružení podnikatelů v teplárenství
English

Aktuality

Vaše teplo - naše starost


Teplárenské sdružení ČR naléhavě žádá o projednání zákona o podporovaných zdrojích energie

Tisková zpráva ze dne 21. dubna 2021 (Praha): Teplárenské sdružení ČR naléhavě žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o projednání novely zákona o podporovaných zdrojích energie ve 2. čtení na probíhající 98. schůzi Poslanecké sněmovny. Další odklad může mít za následek, že se le­gis­la­tivní proces nepodaří v tomto volebním období ...

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie byla do Poslanecké sněmovny předložena vládou již v květnu minulého roku, zatím se však podařilo její projednání pouze v 1. čtení. Pokud nebude projednána ve 2. čtení na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny, naprosto reálně hrozí, že se do voleb...



Nové materiály pro média

 • Tisková zpráva: TS ČR naléhavě žádá o projednání zákona o POZE v PS PČR (21. 4. 2021)



Zpravodaj

 • Komise podniká další kroky v oblasti udrži­telných financí a taxonomie EU
 • Náklady na dálkové teplo v letech 2015 až 2019 stagnovaly
 • Evropský právní rámec pro klima: Rada a Parlament dosáhly předběž­né dohody
 • Energetická skupina Sev.en Energy se připojila ke Dni Země
 • Teplárenské sdružení ČR naléhavě žádá o projednání zákona o podporovaných zdrojích energie
 • Výzva Rady Energetického regulačního úřadu k dění ve Strakonicích
 • ERÚ vypořádal při­po­mínky k technicko-eko­nom. parametrům pro stanovení provozní podpory
 • Teplárny Brno startují letošní etapu rekon­struk­ce 5 kilometrů parovodů na horkovody
 • Teplárna Strakonice upozorňuje na omezení dodávek tepla neplatícímu Energu
 • Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem, platí letos na 110 %
 • Finanční dar z Opatovic dovybavil speciálními přilbami letecké záchranáře v Hradci Králové
 • C-Energy opouští spalování uhlí a vyměňuje primární parní rozvody za horkovodní
 • Emise skleníkových plynů v EU ETS klesly v roce 2020 meziročně o 13,3 %
 • Elektrárna Počerady dostala emisní výjimku. Eko­lo­g­iza­ci za miliardy spustí letos na jaře
 • Strakonická teplárna řeší spor o dodávky tepla, do podzimu může mít nový teplovod
 • Vývoj dodávky tepla pro konečné odběra­tele a použitých paliv v letech 2009 až 2019
 • Aprílová houpačka teplot pokračuje. Co nám letos přinese duben v topení?
 • Pracovní skupina pro eko­lo­gickou le­gis­la­tivu
 • Vyhodnocení cen tepelné energie a jejich vývoj k 1. lednu 2020
 • MPO připravilo Národní plán obnovy
 • MMR předložilo návrh Dohody o partnerství v programovém období 2021-2027
 • Hos­po­dář­ský výbor PS schválil pozměňovací návrhy k zákonu o podporovaných zdrojích energie



3T - teplo technika teplárenství  3/2020

 • Uhlí končí, čeká nás transformace tep­lá­renství
 • Projekty roku 2019 v soustavách zásobování teplem a chladem
 • Rozvoj a modern­iza­ce zdrojů a soustav zásobování teplem
 • Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší



Energetika aktuálně

 • Čeští vědci pracují na slitinách, jež mají pevnost a tvrdost kovů i pružnost a tvaro­vou paměť gumy
 • Elektřina je nej­dražší od roku 2008. Může za to i evropský boj s globálním oteplováním
 • Situace byla taková, že všichni chápali význam alternativní trasy ropovodu, vzpomíná Vladimír Dlouhý
 • USA chtějí do roku 2030 snížit emise o více než polovinu, Biden má snahu o uh­líko­vou neutralitu
 • Nový blok v Dukovanech po vyřazení Rosatomu
 • Evropa hledá cestu k „zelené“ ener­ge­tice. Komise volí kompromis a je to dobrá zpráva pro jádro
 • Evropská komise představila první část pravidel pro „zelené“ investice
 • Bartuška: Rusko nás nemůže vydírat, ener­ge­ticky jsme dnes nezávislejší
 • Čeští specialisté na „umělá zemětřesení“ hlídají těžaře po celém světě
 • Bartuška: Rusko nás nemůže vydírat, ener­ge­ticky jsme dnes mnohem nezávislejší
 • Otopná tělesa jako příčina doplnění zdroje tepla z kotlíkových dotací kotlem na uhlí
 • ČEZ vybírá dodava­tele paliva pro Temelín. Rozhodnutí učiní do konce roku
 • ČEZ chce letos vybrat dodava­tele paliva pro Temelín na dalších zhruba deset let
 • Na ERÚ se kvůli sporu o teplo ve Strakonicích obrátila policie
 • ČEZ vykoupí své dluhopisy za 12 miliard korun, sníží tak úrokové náklady
 • Zelená taxonomie EU a horký brambor jaderné energie
 • Německo a Francie se dohadují, zda jsou plyn a jádro čisté zdroje energie. Česko kvůli tomu může přijít o miliardy
 • Elektřina se zdražuje, připlatí si hlavně lidé, kterým se obnovuje fixace
 • Ruské palivo v českých jaderných elektrárnách - jak je ČEZ připravený na možný výpadek?
 • Pozor na kyberútoky, varuje NÚKIB kvůli vyhroceným vztahům s Ruskem
 • Think tank: Emise skleníkových plynů v roce 2020 rapidně poklesly. EU ETS ale nemusí být hlavní příčinou
 • Čeká nás katastrofální nárůst emisí, varuje IEA. Cesta z krize si žádá uhlí
 • Vyloučení z tendru o Dukovany vám uškodí, vzkázal Rosatom Česku
 • Evropský účetní dvůr: Infrastruk­tura pro elektro­mobily se v EU nerozvíjí dostatečně rychle
